Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javnost koalicionog sporazuma

Datum kreiranja: petak, 25 april 2014
SNSDnevni list "Danas" otvario je zanimljivu temu javnosti koalicionih sporazuma. (http://goo.gl/IbVsLs). Zakonski, obaveza da se postizborni koalicioni sporazumi učine javnim ne postoji iz jednostavnog razloga - zato što ne postoji ni zakonska obaveza da se zaključuju. U julu 2012, SNS, SPS i URS su objavili svoj koalicioni sporazum koji je predstavljao u stvari program buduće Vlade. Delovi sporazuma oko podele resora i uticaja u javnim preduzećima i drugim institucijama, ako su uopšte "stavljani na papir" nisu objavljivani, mada nema sumnje da je i oko tih pitanja bio postignut neki dogovor. Postoji mnogo razloga zbog kojih podele "zona uticaja" iz koalicionih sporazuma nikada nisu bile javne. Ta praksa nikad nije bila popularna, a u nekim slučajevima je i direktno protivna zakonu.
Može se očekivati da će aranžman koji će SNS zaključiti sa svojim starim/novim patnerima u vlasti ove godine biti po mnogo čemu drugačiji od koalicija kakve smo imali u poslednjih dvadesetak godina - ni jedna stranka/lista nema kapacitet da ustupcima uslovi opstanak Vlade ili donošenje nekog važnog zakona. Ukoliko zaista postoji "politička volja" (kod dominantne stranke), to znači da će u praksi biti moguće da se ispuni makar ono što je i do sada bila zakonska obaveza u pogledu demontiranja "feudalizacije" u podeli javnih preduzeća i drugih javnih institucija među partijama na vlasti. Šta će se zaista dogoditi, ostaje da se vidi.