Business Joomla Themes by Justhost Reviews

"Tekući i neodložni poslovi" Privremenog organa

Datum kreiranja: petak, 25 april 2014
BeogradLogoPrivremeni organ upravljanja Grada Beograda je na sednici od 18. aprila usvojio više važnih odluka. Neke od njih bi mogle da se podvedu pod "tekuće i neodložne poslove" za koje je ovaj organ ovlašćen. Primer za to su odluke o centralizovanim javnim nabavkama, (ukoliko se planira da se takve nabavke sprovode u 2014. godini), pri čemu je takvu odluku trebalo doneti i ranije, na početku budžetske godine. 

Međutim, tipičan primer prekoračenja ovlašćenja je donošenje odluke kojom se omogućava trajno otuđenje gradskog građevinskog zemljišta. Ova mogućnost zaista postoji na osnovu Zakona već nekoliko godina. Međutim, ako je do sada umesto trajne prodaje praktikovan zakup na 99 godina (ne ulazeći u to da li je takva odluka bila ispravna ili ne), očigledno je bilo jedino ispravno sačekati da odluku o promeni te politike donesu novi gradski organi, koji će imati nesumnjivi legalitet i legitimitet za to, pogotovo kada se ima uvidu da su izbori već održani i da ne postoje ni pravne ni faktičke prepreke za formiranje organa Grada u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.