Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Prihvaćen predlog

Datum kreiranja: četvrtak, 28 avgust 2014
acasTransparentnost Srbija izražava zadovoljstvo činjenicom da je Agencija za borbu protiv korupcije prihvatila naš predlog i pokrenula inicijativu (http://goo.gl/FljNuk ) za izmenu i dopunu Uredbe o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, kao i za izmenu i dopunu Zakona o javnim preduzećima.

Transparentnost Srbija je u više navrata ukazivala na loša rešenja u Zakonu o javnim preduzećima, posebno na činjenicu da Vlada može izabrati bilo kog kandidata sa liste koju formira Komisija za izbor direktora, nakon sprovedenog konkursa, odnosno da može odlučiti da ne izabere ni jednog predloženog kandidata.

Agenciji za borbu protiv korupcije uputili smo 23. jula komentare na podzakonski akt, Uredbu o merilima za imenovanje direktora JP, sa predlogom da što pre inicira izmene, s obzirom da je najavljeno da će, posle više od godinu dana, konačno biti raspisani odnosno okončani konkursi za izbor direktora.

Agencija je Ministarstvu privrede i Vladi podnela inicijativu (http://goo.gl/P6gbma) za izmenu oba propisa, u kojoj su sadržani i komentari i predlozi TS (http://goo.gl/77ERx2 - dokument " inicijativa povodom uredbe o merilima za izbor direktora jp jul 2014 Agencija.docx").

TS se nada da će Ministarstvo i Vlada prihvatiti inicijativu i otklanjanjem potencijalno koruptivnih odredbi u praksi dokazati odlučnost da radi na sprečavanju korupcije.