Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Istrajavanje na stavu

Datum kreiranja: petak, 29 avgust 2014
bilbordDobro je što Agencija za borbu protiv korupcije istrajava na stavu da strankama nisu dozvoljene humanitarne aktivnosti i zdravstveni pregledi u okviru izborne kampanje. Stranke imaju mogućnost da osnuju fondaciju pre koje će voditi humanitarne akcije, članovi ili funkcioneri to mogu da čine pojedinačno, od svog novca ili novca koji prikupe, ali ne od novca za finansiranje kampanje.

Stav Agencije zasniva se na činjenici da je zakonom propisano da se novac troši na političku promociju. U nacrtu izmena Zakona o finansiranju političkih subjekata u toj oblasti nema promena. Kao što je TS već ukazivala, dobro je što se u nacrtu nije našlo ono što je pominjano - omogućavanje vršenja humanitarnih aktivnosti, ali bi bilo bolje da su one izričito zabranjene, kako ne bi dolazilo do različitih tumačenja.