Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Šta očekivati od programskih budžeta?

Datum kreiranja: nedelja, 07 septembar 2014
kori_udovickiMinistarka državne uprave i lokalne samouprave kaže "da je pred državom veliki posao uvođenja, ranije predviđenog, programskog budžetiranja lokalnih samouprava koji predviđa transparentnost trošenja novca". "Jedini način da se to dovede u red jeste da se uvede planiranje", istakla je Udovički, objašnjavajući da će lokalne samouprave morati u budžetima jasno da naznače koje programe i sa koliko novca će finansirati.

Teorijski, programski budžeti bi zaista trebalo da omoguće i bolje planiranje troškova i veću odgovornost za korišćenje javnih sredstava. Problem je to što ove efekte nismo na dovoljno jasan način videli do sada, iako se budžeti po programskom principu prave za pojedina ministarstva već 7-8 godina unazad. U situaciji kada završni račun (ukupnog) budžeta nije temeljno diskutovan niti usvajan, odsustvo rasprave o efektima programskog budžetiranja je samo jedan segment. (http://goo.gl/Lx52AF)