Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Država poziva državu da poštuje propise

Datum kreiranja: ponedeljak, 08 septembar 2014
eUpravaDirekcija za elektronsku upravu pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave objavila je da je od 5. septembra 2014. "pustila u rad" modul na Portalu eUprava (http://www.euprava.gov.rs/) namenjen elektronskim javnim raspravama.

Iako je zaista deo portala e-uprava koji se odnosi na javne rasprave sada u novom obličju, u najmanju ruku čudi informacija da on počinje sa radom i da će "po prvi put" građani i "svi društveni subjekti" moći da vide i daju komentare na nacrte zakona.

Naime, taj portal postoji već godinama, na njemu su organi državne uprave (veoma neredovno) objavljivali podatke o javnim raspravama, iako im je to bila u poslednjih 4 godine obaveza po zaključku Vlade, a u poslednjih 19 meseci i po Poslovniku Vlade.

Stoga bi u pravno uređenoj državi bio suvišan poziv koji je Direkcija za elektronsku upravu uputila državnim institucijama da svoje nacrte zakona o strateških dokumenata "ubuduće postavljaju i na Portal euprava i tako na transparentan način omoguće svima da daju svoj komentar, sugestiju ili predlog". To je obaveza, a svrsishodniji bi bio poziv da se uredi kažnjavanje onih koji obavezu ne poštuju.

Takođe, Transparentnost Srbija smatra, a na to smo ukazivali i kada je menjan Poslovnik Vlade u aprilu 2013. godine, da bi trebalo propisati i obavezu da se u okviru javne rasprave objavljuju svi pristigli komentari i predlozi i obrazloženje predlagača propisa zbog čega pojedinačni predlozi nisu usvojeni. To smo do sada mogli da vidimo samo u okviru rasprave o medijskim zakonima na sajtu Ministarstva kulture i informisanja (ali ni tada ne i na Portalu eUprava, iako je to bila obaveza predlagača).