Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Informacije o broju zaposlenih lica u javnom sektoru

Datum kreiranja: ponedeljak, 08 septembar 2014
RodoljubSabicpovU danima kada se govori o skorom početku ozbiljne reforme javne uprave, koja bi trebalo, između ostalog da rezultira i smanjenjem broja zaposlenih, pokazuje se da još uvek nemamo ni elementarne podatke o broju ljudi koji rade u okviru javnog sektora i promenama u broju zaposlenih nakon uvođenja mera za ograničavanje tog broja.

U vezi sa time, ne samo da se ne poštuje obaveza o objavljivanju broju zaposlenih, već ni Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Zbog toga je, postupajući po žalbi, Poverenik naložio Ministarstvu finansija da dnevnom listu "Danas" dostavi informacije o broju zaposlenih lica u javnom sektoru od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (7. decembra 2013. - reč je o izmenama kojim u uvedena ograničenja zapošljavanja u javnom sektoru), kao i informaciju o tome koliko je lica i u kojoj instituciji zaposleno u istom periodu.

(http://goo.gl/yiM32x)