Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ekspres sednice i opštepoznati moralni kvaliteti

Datum kreiranja: utorak, 09 septembar 2014
rukovanjeEvo jednog zanimljivog primera kako izgleda izbor direktora javnih preduzeća na konkursu. Transparentnost Srbija sprovodi istraživanje o primeni Zakona o javnim preduzećima, rezultate ćemo predstaviti u novembru, a ovaj primer potiče iz zapisnika o sednici Komisije za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač jedan grad u Srbiji:

Sednica je počela u 9.00.
Prva tačka dnevnog reda je postupak i način utvrđivanja stručnosti kandidata za direktora JP. Jednostavnije rečeno - članovi Komisije odlučuju na koji način će se ocenjivati kandidati. Postignut je dogovor i usvojen Zaključak o postupku i načinu utvrđivanja stručnosti kandidata za direktora JP

Potom se prešlo na 2. tačku dnevnog reda - razmatrane su pristigle prijave. Bilo je troje kandidata. Članovi Komisije su konstatovali da je jedna prijava nepotpuna, dve potpune i razmatraće se.

Sledi 3. tačka dnevnog reda - usmeni razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove. (Iz zapisnika se ne vidi, ali izgleda da su prethodno dvoje kandidata, čije su prijave potpune, pozvani da u vreme sednice dođu na usmeni razgovor, a treći, verovatno, nije. Moguće je da je služba koja daje tehničku podršku ranije proverila koje su prijave kompletne i u neformalnom dogovoru sa članovima Komisije pozvala dvoje kandidata. Ili je i treći sedeo pred vratima, pa su mu se posle 2. tačke dnevnog reda zahvalili na strpljenju i poslali ga kući) Odlučeno je da predsednik Komisije vodi razgovor sa kandidatima, a ostali da se uključuju po potrebi i da se kandidati ocenjuju ocenom 1-5. Obavljen je razgovor sa prvim kandidatom, dotadašnjim vršiocem dužnosti direktora, ocenjen je ocenom 5. Potom je obavljen razgovor sa drugom kandidatkinjom, ocenjena je ocenom 4.

Prelazi se na 4. tačku dnevnog reda - sačinjavanje rang liste kandidata za imenovanje direktora. Komisija je odlučila da sastavi rang listu sa imenom jednog kandidata koji je stručan i osposobljen da obavlja dužnost direktora, a na osnovu diskusije jednoglasno je prihvaćen predlog da na listi bude dotaadašnji v.d. direktora.

Sednica je, prema zapisniku, zaključena u 9.25. Trajala je ukupno 25 minuta!

U ogromnoj većini mesta koje smo posmatrali u okviru projekta za direktore su na konkursima izabrani dotadašnji v.d. direktori. U narednom periodu videćemo njihove rezultate (a moći ćemo da ih pratimo ako planove rada i tromesečne izveštaje, kao što Zakon nalaže, budu objavljivali na sajtovima). Možda ovakve ekspresne procedure deluju kao simuliranje konkursa, ali smo bar mogli da pročitamo i pisane programe rada kandidata, vidimo njihove kvalifikacije, biografije. U velikom broju republičkih javnih preduzeća ni dotle se nije stiglo - konkursi su raspisani u leto 2013. godine i do danas nisu okončani, a u nekim JP nisu ni raspisivani.

Inače, nismo iz svih mesta koje smo posmatrali dobili zapisnike, ali nisu svuda direktori birani ni na ekspres sednicama. Još jedan nam je slučaj međutim, privukao pažnju.

Komisija konstatuje "da su stručni, radni i moralni kvaliteti (dvoje kandidata) poznati članovima komisije" pa odlučuje da nema potrebe da sa njima priča već će kandidati u pisanom obliku da "iskažu svoje viđenje stanja u preduzeću i koje mere i radnje treba preduzeti radi poboljšanja uslova rada, unapređenja poslovanja i ostvarivanja što boljhi rezultata u radu i poslovanju preduzeća. Rezultat pisanog izjašnjavanja biće odlučujući za utvrđivanje rang liste". Stanje u preduzeću je, pogađate, najbolje predstavio dotadašnji v.d. direktora.