Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Konkursi

Datum kreiranja: četvrtak, 11 septembar 2014
strankeVeć smo pominjali naše istraživanje o sprovođenju Zakona o javnim preduzećima i groteskne primere sa sednica komisija za izbor direktora JP.

Zanimljivo je da u uzorku koji smo posmatrali nismo pronašli da je izabran makar jedan direktor koji nije stranački funkcioner, koji nije bio kandidat na nekim od prethodnih lokalnm pokrajinskim ili republičkim izborima, ili bar da ga mediji nisu predstavljali kao bliskog saradnika nekog od stranačkih funkcionera. A uzorak je obuhvatio opštine i gradove u kojima su na vlasti i SNS i SPS i DS i DSS i Zajedno za Šumadiju i drugi manji ili veći koalicioni partneri (koji su dali "svoje" kandidate za direktore JP).

Na lokalu (i u pokrajini) zakon je formalno poštovan, konkursi su sprovedeni, izabrani uglavnom dotadašnji direktori, povezani sa partijama. U međuvremenu, u jednom slučaju sud je nepravosnažnim rešenjem poništio izbor, u dva slučaja su izabrani direktori podneli ostavke.

Inače, nisu sve procedure za izbor bile ekspresne ili po principu "znamo mi njihove stručne i moralne kvalitete, nema potrebe da razgovaramo sa njima".

Naišli smo na primer da je propisano da kandidati prolaze usmenu proveru, pisanu proveru, testiranje sa a-b-v-g pitanjima i da podnose predlog programa rada i predlog mera za unapređenje efikasnosti i funckionisanja preduzeća, koji komisija ocenjuje.

S obzirom da se proveravalo poznavanje sistema lokalne samouprave, sistema funkcionisanja JP, poznavanje delatnosti i rada JP za koje se konkuriše, ali i elokventnost i opšta kultura, kandidati su, pored ostalog, u testu odgovarali i na pitanja kao što su kako se zvala Odisejeva žena, ko je autor slike "Suncokreti", koja je dužina inča, čega je simbol ptica feniks, koji srpski vladar je ubijen u atentatu, u kom delu se pominje prvi put Veliki Brat i ko je oslikao Sikstinsku kapelu.

Za razliku od 25-minutne sednice u jednoj opštini, kada je komisija istovremeno ustanovila sistem ocenjivanja, obavila razgovore, i rangirala kandidate, imamo primer celomesečnog razmatranja prijava:
1. sednica 1. avgusta 2013 - komisija usvaja Poslovnik o radu, upoznaje se sa postupkom izbotra i okvirno dogovara o načinu rada
2. sednica 9. avgusta - otvaranje prijava, donošenje zaključka o odbacivanju neblagovremenih, nerazumljivih i nepotpunih prijava,
sastavljanje spiska kandidata koji uspunjavaju uslove
3. sednica 13. avgusta - upoznavaje sa predlozima kandidata za unapređenje i povećanje efikasnosti u funkcionisanju preduzeća i sa vizijom unapređenja efikasnosti, utvrđena pitanja koja će se postavljati kandidatima
4. sednica 27. avgusta - usmena provera i bodovanje, sastavljanje rang liste - svim kandidatima (za sva JKP za koja su raspisani konkursi) postavljana su ista pitanja, istim redosledom, bodovali ih u skladu sa odlukom o sprovođenju javnog konkursa, sabirali i izračunali prosečnu ocenu, utvrđena rang lista
utvrđene rang liste

Za posmatrano JKP bio je, međutim, samo jedan kandidat - koji je od 2010. bio direktor ili v.d. direktor. Predložen je u avgustu 2013, izabran u novembruje, da bi samo šest meseci kasnije podneo ostavku "zbog prelaska na novu funkciju". Od tada (maj 2014.) JP ima v.d. direktora, a novi konkurs još nije raspisan.

Konačno, sa nestrpljenjem očekujemo da vidimo kako će izgledati procedure kada (i ako) se na nivou republike raspišu, odnosno okončaju već raspisani konkursi. Sve pod uslovom da vladina komisija i vlada počnu da primenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama i počnu da dostavljaju tražene dokumente. U duhu proklamovane transparentnosti..