Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Agencija za borbu protiv korupcije nezadovoljna

Datum kreiranja: četvrtak, 11 septembar 2014
acas"U Agenciji su istakli i da su nezadovoljni činjenicom da do sada nisu dobili odgovor Ministarstva pravde, Skupštine Srbije i Vlade, kojima je 25. jula podneta incijativa za promenu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Inicijativa je podneta uz detaljno obrazloženje predloženih izmena zasnovanih na dosadašnjem iskustvu u primeni zakona, čije bi usvajanje donelo značajan pomak u ovoj oblasti, rekli su u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Takođe je navedeno da od početka primene Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije nije ispunjena skoro polovina zacrtanih ciljeva".