Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predugačak rok za okončanje nezakonite prakse

Datum kreiranja: petak, 12 septembar 2014
TSSFBTS je pre razmatranja predloga izmena i dopuna Zakona o državnim službenicima uputila amandmane svim poslaničkim grupama sa ciljem da se što pre okonča nezakonita praksa postavljanja "državnih službenika na položajima" (npr. pomoćnika ministara) bez konkursa. Međutim, ne samo da ovi predlozi nisu prihvaćeni, već su u konačnoj verziji zakona, koja je usvojena pre dva dana, ovi rokovi produženi!

Umesto da odmah budu raspisani konkursi za mesta koja su nezakonito popunjena još od 1.1.2011, Vlada je dobila novi rok od šest meseci za "postavljanje vršilaca dužnosti", što će se u praksi verovatno svesti na "legalizaciju" zatečenog stanja. Nakon ovog odugovlačenja, postoji još rok od 30 dana za raspisivanje konkursa.

Naravno, ni konačno raspisivanje konkursa nije nikakva garancija depolitizacije. Ne samo zato što se tako pokazalo u prethodnim godinama, već i zato što zakon i dalje sadrži normu prema kojoj Vlada može proizvoljno da odabere jednog od tri kandidata koje predloži (takođe Vladina) konkursna komisija ili da ne odabere ni jednog.