Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Broj zaposlenih u državnoj upravi

Datum kreiranja: utorak, 16 septembar 2014
TSSFBMediji se bave pitanjem broja savetnika u državnoj upravi. Bombastičan naslov navodi na pomisao da je reč o savetnicima kakve imaju ministri ili premijer. Savetnik je, međutim, jedno od osam izvršilačkih zvanja po Zakonu o državnim službenicima. Postoje četiri savetnička zvanja (mlađi savetnik, savetnik, samostalni, viši) i četiri niža zvanja - mlađi referent, referent, mlađi saradnik i saradnik. Posebni savetnici (kakve imaju ministri) i savetnici u upravi imaju samo isti naziv i poistovećivati ih je jednaka greška kao poistovetiti kapetana lađe sa činom kapetana u kopnenoj vojsci.

Zbog toga pravo pitanje nije koliko ima savetnika, već ukupno zaposlenih u državnim organima, uključujući tu i državne službenike na položaju (a to su oni koje postavlja vlada ili drugi državni organi). Više puta smo mogli da čujemo najavu da će tek biti urađena sveobuhvatna analiza koja će, na osnovu poslova koje obavljaju pojedinačni organi, biti utvrđene stvarne potreba za brojem zaposlenih i njihovom strukturom.

A što se tiče savetnika ministara i premijera, Transparentnost Srbija od Vlade nikada nije dobila odgovor na pitanje o ugovorima na osnovu koji su (bili) angažovani strani savetnici premijera, odnosno vlade. Zbog toga ne možemo da cenimo ni kakvi su bili njihovi zadaci (odnosno potreba za angažovanjem), koliko su plaćenii šta su ostvarili.