Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izmene plana - pobeda investitorskog urbanizma

Datum kreiranja: petak, 19 septembar 2014
BeogradLogoGeneralni plan Beograda 2021. izmenjen je danas odlukom Skupštine grada Beograda. Izmenjen je i niz planova detaljne regulacije. (goo.gl/felw54) Kako se kaže u vesti na sajtu Grada, "povod za izmenu bila je potreba za preispitivanjem pravila sprovođenja predmetnog plana, to jest obaveza izrade konkursa i javnih stručnih provera za pojedinačne lokacije, zatim mogućnosti za izgradnju visokih objekata na celoj teritoriji grada i planiranih namena na području Savskog amfiteatra, naročito u smislu izmeštanja železničkog saobraćaja". Suština je rečena na samom kraju - sve izmene i dopune planova odnose se na "infrastrukturne objekte koji treba da podrže projekat 'Beograd na vodi'”. U izveštaju sa sednice na sajtu Grada nema ni reči o akciji nezadovoljnih građana koji su na kratko prekinuli sednicu. (http://goo.gl/FQIQLl)
 
Javna rasprava, to jest, javni uvid o ovim izmenama projekta se na kraju sveo na zadvoljenje forme, jer je suštinska odluka već doneta na drugom mestu i nije bilo moguće izmeniti ni jedan deo predloga koji bi zadirao u realizaciju projekta "BG na vodi" na unapred određeni način. 
 
U odgovoru Gradske uprave Beograda - Sekretarijata za urbanizam, koje smo dobili pre nekoliko dana, kaže se da naše "opšte primedbe nisu osnovane". Prva naša opšta primedba se odnosila na neobjavljivanje povezanih dokumenata - odluke o izmeni i dopuni Generalnog plana i Zaključka Vlade o utvrđivanju Projekta "BG na vodi". Sekretarijat odgovara da je odluka o izradi izmena i dopuna plana objavljena u Službenom listu Beograda (u momentu pisanja primedaba nismo uspevali da je pronađemo na tom mestu) i da "sastavni deo te odluke čini obrazloženje" (obrazloženje nije objavljeno ni sada). Sekretarijat se ne osvrće na neobjavljivanje zaključka Vlade. 
 
Druga opšta primedba se odnosi na način objavljivanja, da je trebalo omogućiti i elektronsko dostavljanje komentara. Treća opšta primedba odnosi se na podrivanje svrhe javnog uvida - činjenicu da su najviši funkcioneri države i grada već u više navrata najavili realizaciju projekta i dinamiku tog posla, da su ušli u poslovne odnose sa budućim investitorom, a da je izmena plana preduslov da se projekat uopšte realizuje, te da sama rasprava o izmenama plana i omogućavanje da se daju primedbe nema smisla ukoliko je odluka unapred doneta. Na ovu primedbu Sekretarijat nije dao odgovor. 
 
Četvrta opšta primedba odnosi se na odsustvo obrazloženja o razlozima (npr. na koji način se predloženim izmenama bolje ostvaruju potrebe Republike, Grada i gradskih opština". Ni na nju nije dat odgovor, osim ako se on ne nalazi u neobjavljenom obrazloženju. 
 
Kad je reč o konkretnim primedbama, Sekretarijat je "delimično prihvatio" primedbu na ukidanje obaveznog međunarodnog konkursa za uređivanje Savskog amfiteatra. Međutim, umesto da se eksplicitno ukine sprovođenje konkursa, to je učinjeno posredno, tako što je rečeno da će se "preispitati potreba za raspisivanjem konkursa", koja će očigledno dovesti do istog ishoda: službenici gradskog sekretarijata i stručnih komisija će "preispitivati" potrebu za organizovanjem arhitektonskog konkursa, nekoliko meseci nakon što su njihovi pretpostavljeni počeli da se slikaju pored gotovih maketa budućeg izgleda te lokacije, a gradska TV stanica napravila posebnu emisiju posvećenu tom projektu!
 
Sekretarijat je odbio primedbu koja se odnosi na pravno nemoguću izmenu Generalnog plana - dopunu članova koji u njemu ne postoje. Šta se u stvari dogodilo? Na sajtu Grada postoji veliki baner, koji vodi ka tekstu Generalnog plana, ali se ispostavilo da to nije važeća verzija ovog dokumenta!