Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ako se budete bunili, izgubićete privilegije

Datum kreiranja: četvrtak, 25 septembar 2014
srbija-grbMinistar pravde je danas izjavio (http://goo.gl/mVIO2Z) da je "štrajk advokata ispolitizovan". Tako nešto bi se možda moglo tvrditi utoliko što je jedan od advokatskih zahteva političke prirode - smena ministra pravde. Međutim, zanimljivo je da ministar koristi potpuno drugačije argumente da bi potkrepio svoju tvrdnju: "Neke stvari su isuviše očigledne da bi bile slučajne. Imate situaciju da je i letos, a i sada, štrajk advokata pokrenut u trenutku kada nas je nekoliko dana delilo od nastavka krivičnih postupaka koji su u fokusu pažnje cele srpske javnosti, a koji se vode pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu". "Među najglasnijima u štrajku se nalaze ljudi koji zastupaju pojedine okrivljene u ovim postupcima. Na primer, slučajevi Azotara, Agrobanka, putarska preduzeća, u kome je jedan od okrivljenih i Miroslav Mišković", naveo je Selaković. Pominjanjem ovih krivičnih predmeta kao argumenta za "politizaciju štrajka" ministar, možda nasuprot onome što je želeo da kaže, u stvari poručuje da su to "politički predmeti", a ne isključivo krivične optužnice.

Jednako je zanimljiva i ova poruka: "da su advokati u prethodnim političkim strukturama koristili svoj uticaj da sebi obezbede privilegovan status, ali da ova vlada "ne haje za te dogovore". "Ako se ucene nastave, država će predložiti izmenu Zakona o parničkom postupku, vratićemo staru odredbu da stranku može da zastupa i onaj ko nije advokat". Šta to znači? Da za ministarstvo nije problem to što je u parničnim postupcima ograničeno pravo građana da izaberu i zastupnika koji nije advokat, sve dok advokati "ne talasaju"?

Najzad, u vezi sa inicijativom da Advokatska komora povuče svoj akt "koji zabranjuje advokatima koji to žele da rade" valja primetiti da bi bilo dosledno kada bi ovaj liberalni princip bio dosledno primenjen i na druge slučajeve - npr. na to da građani koji žele da zaključe ugovor o kupoprodaji nekretnine ne budu naterani da to čine pred javnim beležnicima, ili tako da broj javnih beležnika koji će raditi ne bude ograničen, već da taj posao mogu da rade svi koji ispunjavaju uslove.