Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nastavak tradicije netransparentnosti

Datum kreiranja: subota, 04 oktobar 2014
Vlada je u četvrtak usvojila Predlog zakona o uzbunjivačima, a tekst koji je vlada razmatrala prethodno nigde nije objavljen. Takođe, nismo mogli da vidimo da li je Ministarstvo pravde usvojilo predloge i komentare pristigle tokom javne rasprave ili sa kojim obrazloženjem ih je odbilo. Iako se na sajtu Ministarstva navodi (http://goo.gl/U1UU8C) da će ono sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi (a pre usvajanja predloga zakona, po Poslovniku Vlade proverava se da li je ispunjen program javne rasprave), ni taj izveštaj nismo videli.

uzbunjivaciJedino smo (ponovo) mogli da vidimo i čujemo izjave predstavnika Ministarstva, pa je tako saopšteno da je stiglo pozitivno mišljenje Evropske komisije o nacrtu zakona, ali ni to mišljenje ni izveštaj sa javne rasprave nisu objavljeni na sajtu Minisarstva pravde ni na sajtu e-uprave (na kome uopšte nije objavljen nacrt zakona, iako je to obaveza).

Konačno, Ministarstvo je nastavilo tradiciju ignorisanja zahteva za slobodan pristup informacijama, koju brižno neguju predstavnici vlade i nije u zakonskom roku (odmah, a najduže 15 dana) Transparentnosti dostavilo dokumente koje smo im tražili 18. septembra. Zbog toga smo uputili žalbu Povereniku.

Od Ministarstva smo tražili sledeće dokumente:
1. "pozitivno mišljenje Evropske komisije na nacrt Zakona o zaštiti uzbunjivača", to jest, kopija mišljenja i komentara koje je EK dala na taj nacrt, odgovori Ministarstva na komentare EK, o čemu se govori u izjavi državnog sekretara Ilića: http://goo.gl/lbKjLU
2. Informacija o tome da li su EK osim nacrta zakona dostavljeni i podaci o javnoj raspravi i razmatranju predloga i sugestija sa javne rasprave o nacrtu Zakona o zaštiti uzbunjivača, kao i datum upućivanja nacrta EK.
3. Kopije dokumenata o razmatranju komentara, predloga i sugestija na prvi nacrt Zakona o zaštiti uzbunjivača iz decembra 2013. i na drugi nacrt Zakona o zaštiti uzbunjivača iz juna 2014. (npr. zapisnici sa sednica, pregled primljenih sugestija, obrazloženje za prihvatanje ili odbijanje predloga i slično)
4. Kopija izveštaja o održanoj javnoj raspravi o prvom nacrtu Zakona o zaštiti uzbunjivača iz decembra 2013. i o drugom nacrtu Zakona o zaštiti uzbunjivača iz juna 2014.