Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Agencija za borbu protiv korupcije predlaže smenu ministra Selakovića

Datum kreiranja: petak, 17 oktobar 2014
Utvrđeno je da je ministar 2013. bio u sukobu interesa kada je kao član DVT i VSS glasao da se njegovi pomoćnici izaberu za zamenika tužioca i sudiju za prekršaje

SelakovicAgencija za borbu protiv korupcije predložiće da Nikola Selaković bude razrešen sa funkcije ministra pravde, saznaje „Politika”.

Odlučujući po prijavi koju je u aprilu ove godine podnelo Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, agencija je utvrdila da je ministar bio u sukobu interesa kada je kao član Državnog veća tužilaca (DVT) i Visokog saveta sudstva (VSS) glasao da njegovi pomoćnici u Ministarstvu pravde Radomir Ilić i Mirjana Mihajlović budu izabrani za zamenika tužioca, odnosno sudiju za prekršaje.

Prema navodima rešenja kojim se utvrđuje da je Selaković postupao suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, u koje je „Politika” imala uvid, navodi se da je ministar kao član po položaju Državnog veća tužilaca, na 19. redovnoj sednici ovog tela, koja je održana 26. juna 2013. godine, učestvovao u odlučivanju o predlogu kandidata Radomira Ilića za izbor za zamenika tužioca u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu, a koji je u to vreme bio posebni savetnik u Ministarstvu pravde.

Gotovo identično ministar je postupio i kada je 21. maja 2013. godine, na sednici stalnog sastava Visokog saveta sudstva (VSS), glasao da Mirjana Mihajlović, koja je takođe u to vreme bila savetnik u ministarstvu, bude izabrana za sudiju.

– Na ovaj način ministar pravde Nikola Selaković pogodovao je navedenim osobama i doveo u sumnju poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, a da o sumnji u postojanje sukoba interesa koji je imao u konkretnim slučajevima nije pismeno obavestio agenciju. Zbog toga mu je na osnovu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije ministra pravde – navodi se u rešenju ove agencije.

Radomir Ilić, u čijem je izboru za zamenika tužioca bilo „koruptivnih
elemenata”, bio je koordinator radne grupe za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije od 2013. do 2018. godine. Ilić je, prema podacima objavljenim na sajtu Ministarstva pravde, „tokom 2013. godine postao ekspert Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala za primenu Konvencije UN za borbu protiv korupcije, a potom i zamenik šefa pregovaračkog tima za Poglavlje 23”.

Ministarstvo pravde juče je odbilo da komentariše nalaze agencije pre njihovog zvaničnog objavljivanja.

Član 51 Zakona o agenciji

Mere koje se izriču funkcioneru zbog povrede ovog zakona: mera upozorenja i mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje. Funkcioneru koji je izabran na javnu funkciju neposredno od građana, funkcioneru kome je prestala javna funkcija i povezanom licu može se izreći mera upozorenja i mera javnog objavljivanja odluke o povredi ovog zakona. Ako lice iz stava jedan i dva ovog člana ne postupi po izrečenoj meri upozorenja do isteka roka koji mu je u odluci određen, izriče mu se mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje, odnosno mera javnog objavljivanja odluke
o povredi ovog zakona.
Ako je funkcioneru izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje, agencija podnosi inicijativu za razrešenje funkcionera organu koji ga je izabrao, postavio ili imenovao. Nadležni organ je dužan da obavesti Agenciji za borbu protiv korupcije o merama preduzetim povodom izrečene mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje, odnosno inicijative, u roku od 60 dana od dana objavljivanja mere.