Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javne rasprave o budžetu

Datum kreiranja: petak, 07 novembar 2014
vladaRSVreme je pripreme budžeta. I to prvi put programskog budžeta, na svim nivoima. Građani nemaju na raspolaganju mogućnost da utiču na pripremu budžeta države, mogu samo da vide ishod onoga što su Ministarstvo finansija, Vlada i poslanici odobrili budžetskim korisnicima. Javne rasprave nisu predviđene, a trenutno bi ih bilo iluzorno i očekivati, sve i da su budžetske javne rasprave našle mesto u Zakonu o budžetskom sistemu, kada se i druge odredbe tog zakona gotovo svake godine krše (rokovi iz budžetskog kalendara, visina budžetskog deficita).

Na lokalnom nivou je stanje za nijansu bolje. Statuti nekih gradova i opština predviđaju organizovanje skupova građana gde se raspravlja o budžetu, ali se to čini u završnoj fazi, kada se malo toga može promeniti. Neke lokalne samouprave organizuju i ankete o budžetu. Jedan takav primer je opština Žabalj, (http://goo.gl/7AAyQ4) U ovoj anketi se, pored prioriteta za kapitalne investicije, građani pitaju i o kvalitetu rada javnih preduzeća i ustanova, ali i lokalnih medija. Biće zanimljivo pogledati kakvi su bili rezultati ankete i na koji način su se oni preneli u budžet opštine.

Budžetske ankete su lep način da se sazna šta bi građani želeli da se finansira iz lokalnog budžeta i da se zainteresuju za vođenje javnih poslova. Pitanje je koliko su podaci iz anketa, kakve se sada vrše, upotrebljivi. Naime, najveći deo budžetskih rashoda se realno ne može menjati voljom građana ili opštinskih odbornika, već je unapred određen zatečenim stanjem - brojem zaposlenih u administraciji koje treba platiti, dugovima koji dospevaju u određenoj godini i sličnim obavezama. Zbog toga bi pred građane trebalo izaći prvo sa jasnim podacima o tome koji deo planiranog budžeta uopšte podleže raspravi. Na drugom koraku, treba im predočiti varijante za odlučivanje, takođe sa preliminarnom kalkulacijom troškova i da se, kao na nekom mini-referendumu, opredele za ono što je moguće izvesti u toku budžetske godine, npr. između novih pet kilometara kanalizacione mreže ili obdaništa.