Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izveštaj o kontroli finansiranja partija u 2014

Datum kreiranja: subota, 08 novembar 2014
strankeAgencija za borbu protiv korupcije predstavila je Izveštaj o finansiranju političkih aktivnosti u izbornim kampanjama u prvoj polovini 2014. godine. Osim o samom izveštaju, koji se može preuzeti sa sajta Agencije (http://goo.gl/DDRBKU) na ovom skupu je bilo dosta reči o aktuelnom predlogu izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, nacrtu izmena i dopuna tog zakona koji je pripremilo Ministarstvo finansija i drugim pitanjima u vezi sa finansiranjem političkih stranaka. Pored predstavnika Agencije, govorili su i predstavnici nevladinih organizacija, kao i Veroljub Arsić, predsednik Odbora za finansiranje, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Predstavnici TS, Vladimir Goati i Nemanja Nenadić su ukazali na navjažnija sporna pitanja u dosadašnjoj primeni Zakona, a koja se ne rešavaju ni predlogom za izmenu zakona koji je u skupštinskoj proceduri, ni nacrtom Ministarstva finansija (krediti i neplaćeni troškovi izborne kampanje, promotivne aktivnosti funkcionera u kampanji, ograničavanje budžetskih rashoda, nedefinisana svrha finansiranja partija iz budžeta i drugo).

U samom izveštaju Agencije navode se statistički pregledi prijavljenih prihoda i rashoda izbornih kampanja koje su održane tokom 2014, kao i neki od nalaza kontrole koju je sprovela Agencija, a gde je ili utvrđeno da je došlo do kršenja nekih odredaba Zakona ili da postoji sumnja da je to učinjeno. Među finansijskim pokazateljima nalaze se i njihove korigovane vrednosti nakon izvršene kontrole. Na konferenciji su predstavnici Agencije pomenuli i pravnosnažne presude izrečene protiv političkih subjekata i odgovornih lica, ali one nisu deo ovog izveštaja, i po svemu sudeći, odnose se na prekršaje počinjene još tokom kampanje iz 2012. godine. Ovaj izveštaj nismo detaljno analizirali, ali je očigledno da su potvrđeni i neki nalazi monitoringa koji je vršila TS i čiji su rezultati objavljeni u junu ove godine, poput neprijavljivanja troškova pojedinih javnih promotivnih skupova i prevoza učesnika tih skupova (http://goo.gl/f4JPBq).

http://www.acas.rs/sr_cir/component/content/article/39-aktuelnosti/1119-predstavljen-izvestaj-o-finansiranju-u-2014.html