Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Dobre najave iz Ministarstva za državnu upravu

Datum kreiranja: sreda, 12 novembar 2014
RodoljubSabicpovU saopštenju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu od 11.11.2014. kaže se da je "Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je saglasno sa ocenom Poverenika R. Šabića da je potrebno značajno unaprediti postupanje organa državne uprave prema pravu građana na zaštitu podataka o ličnosti, kao i prava na pristup informacijama od javnog značaja. Vlada vodi razgovore i sprovodi aktivnosti radi adekvatnije zaštite ovih prava." To se dalje vezuje za nedavna dešavanja u Poreskoj upravi: "Informacije koje su nedavno iznete u javnost u vezi navodnog odavanja podataka o ličnosti u Poreskoj upravi, kao i način na koji su iznete, ukazuju na potrebu pojačanog angažovanja po pitanju obaveze službenika da odgovorno postupa sa podacima uz poštovanje zaštite podataka o ličnosti, poštovanja i zaštite digniteta državnih službenika, kao i zaštite identiteta osoba pre nego što nadležni organi donesu odluku o pokretanju postupka".

Dobro je što smo čuli i ovo: "Ministarstvo užurbano radi na izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, kao i na unapređenju prakse sprovođenja Zakona o državnim službenicima, jačajući princip odgovornosti, profesionalnosti i integriteta državnih službenika. U izradi je Akcioni plan za sprovođenje reforme javne uprave, u koji će biti uklјučene i aktivnosti na promociji i jačanju sprovođenja Kodeksa ponašanja državnih službenika. Paralelno sa ovim aktivnostima, potrebno je i unaprediti procedure kojima se obezbeđuje poštovanje pravila o dostupnosti podataka od javnog značaja, o ličnosti i tajnih podataka. Time će se osigurati standardizovano postupanje i osposobiti država da efikasnije sprovodi reforme, pritom angažujući najbolјe i najkvalifikovanije kadrove. Svaki drugi način postupanja smanjuje sposobnost države da radi svoj posao i dovodi do urušavanja poverenja u rad državnih organa."

Ipak, ostaje nedoumica - na kakvim se tačno izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama radi? Naime, još pre tri godine je bio spreman predlog tih izmena zakona, ali je 2012 povučen iz skupštinske procedure i do danas nije vraćen. Taj predlog zakona je rešavao mnoga važna pitanja koja su se pokazala kao problem u praksi, ali je i pored toga ostalo prostora za unapređenje (pre svega u vezi sa slučajevima kada informaciju uskrati neki od šest organa protiv čijih se rešenja ne može uložiti žalba).