Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ograničavanje prava javnosti?

Datum kreiranja: četvrtak, 13 novembar 2014

notarDa li će overa, a potom i trajno deponovanje kod notara dokumenata koji su legitiman predmet interesovanja javnosti postati "efikasno" sredstvo za ograničavanje prava javnosti? Poverenik zatražio od parlamenta autentično tumačenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.- da li je javni beležnik obveznik s obzirom da su mu poverena javna ovlašćenja.