Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predlog amandmana

Datum kreiranja: petak, 14 novembar 2014
TSSFBTransparentnost Srbija dostavila je svim poslaničkim grupama u Skupštini Srbije predlog amandmana na predlog Zakona o zaštiti uzbunjivača. Poslanike smo pozvali da amandmane koristiti kao svoje, uz naše ili drugačije obrazloženje i u priloženom ili drugačijem obliku.

Ukupno je predloženo 42 amandmana jer je na tekstu potrebno izvršiti ozbiljne promene kako bi Zakon bio primenljiv.

TS se nada da će poslanici iskoristiti naše amandmane i da će biti volje i većine da se izglasaju.

Prilikom prošlonedeljnog usvajanja izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti prihvaćena je jedna sugestija TS popravljeno jedno potencijalno veoma loše rešenje ali, nažalost, nije bilo volje za veće promene.

Sve amandmane, prikazane uz predloženi tekst Zakona, i naša obrazloženja za izmene za koje se zalažemo, možete videti na sajtu TS: http://www.transparentnost.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=467&Itemid=41&lang=sr