Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Pitanja i dileme krivične prijave zbog reizbora

Datum kreiranja: četvrtak, 20 novembar 2014
kantarpravdeKrivična prijava članova Vrhovnog kasacionog suda protiv članova prvog saziva Visokog saveta sudstva (http://goo.gl/JpFAfJ) verovato je podneta za krivično delo "zloupotreba službenog položaja", koje bi se, u ovom slučaju, ogledalo u "težoj povredi prava drugih", to jest, neizabranih sudija, kao i šteti koja je potom nastala.

Prvo pitanje koje se nameće - da li su krivične prijave za ovu stvar već podizane i kakva je bila njihova sudbina? Ništa manje zanimljiva će biti situacija ako tužilac za organizovani kriminal prihvati ovu krivičnu prijavu i podigne optužnicu. Ako se to desi, opravdano će se postaviti pitanje zašto je tužilac čekao da dobije krivičnu prijavu umesto da je sam pokrenuo slučaj, budući da su sve bitne okolnosti reizbora odavno poznate.

Već smo pisali o problemu da se utvrdi i dokaže odgovornost za zloupotrebe kada se one odnose na postupanje članova kolektivnih tela, zato što niko od članova pojedinačno ne može da donese nezakonitu odluku. Najzad, iako nije zabranjeno da sudije kao građani podnose krivične prijave, ukoliko bude došlo do suđenja, javiće se neobična stiuacija: da neke od sudija - potpisnika krivične prijave, ili njima hijerarhijski "podređenih" sudova, donose odluke u ovom slučaju.

Poseban problem predstavlja imunitet. Prema Zakonu o Visokom savetu sudstva, član Saveta uživa imunitet "kao sudija". U Ustavu se kaže da "sudija ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja sudske odluke, osim ako se radi o krivičnom delu kršenja zakona od strane sudije". Dalje se kaže da "član Saveta ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja odluka Saveta". Zbog toga će prethodno pitanje za vođenje bilo kakvog postupka protiv bivših članova VSS biti da li oni uopšte mogu biti odgovorni za bilo koju radnju u procesu donošenja odluka. Ukoliko se pokaže da ne mogu, to bi trebalo da bude signal da se zakon izmeni.