Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Oznaka poverljivosti

Datum kreiranja: petak, 21 novembar 2014
PoverljivoLupam"Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja izričito predviđa da činjenica da informacije ili dokument formalno nose oznaku poverljivosti, sama po sebi nije dovoljna za ograničavanje prava javnosti. Zakon zahteva i dodatni, materijalni element - da bi otkrivanjem informacije mogle nastupiti teške, pravne ili druge posledice po interes zasnovan na zakonu i pretežan u odnosu na pravo javnosti da zna.

Zbog toga je poverenik više puta upozoravao da naši organi vlasti i naša državna preduzeća ne bi smeli sa stranim subjektima ulaziti u aranžmane koji podrazumevaju da se odredbama komercijalnih ugovora pokušavaju dezavuisati norme našeg imperativnog prava.

A utoliko pre je neprihvatljivo da se "tajnovitost" u vezi sa ovakvim poslovima širi i na informacije i dokumenta za koja nije ni formalno predviđena, odnosno čija sadržina govori upravo obrnuto. U konkretnom slučaju npr. Memorandum o razumevanju između JP Elektroprivreda Srbije i AMPLEX EMIRATES LLC, izričito predviđa da će se na Memorandum "primenjivati zakoni Republike Srbije i tumačiće se u skladu sa istim" te da će informacije biti dostupne javnosti "po nalogu Ombudsmana ili u postupku primene zakona koji uređuje materiju prava na pristup informacijama od javnog značaja".