Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Garancija i odšteta za propalu koncesiju

Datum kreiranja: subota, 22 novembar 2014
ssnezanaprodanovicOd državnog pravobranioca (Snježana Prodanović) saznali smo da po odluci međunarodne arbitraže Srbija mora da vrati naplaćenu bankarsku garanciju od 10 miliona evra po osnovu ugovora o koncesiji sa austrijskim preduzećem "Alpina i Por" za izgradnju autoputa Horgoš - Požega koji je raskinut 2008. Takođe je javnost obaveštena da je zahtev ove firme za obeštećenje od 81 miliona evra neosnovan.

Ove informacije su nedovoljne. Na osnovu podataka koji su objavljeni 2008, u doba raskida ugovora, mogao se izvesti jedino zaključak da je koncesionar propustio da ispuni svoje ugovorne obaveze i da je naplata bankarske garancije osnovana. Ukoliko je ta odluka bila neosnovana, kao što sada pokazuje arbitraža, onda je dužnost pravobranioca da kaže ko je za to odgovoran i da pokrene postupak regresne tužbe zbog troškova koje je takva odluka prouzrokovala. Drugo, valja podsetiti da se i samo zaključenje ugovora o koncesiji našlo na spisku izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije koje je trebalo ispitati u paketu tzv. "24 privatizacije", a da ni Vlada ni tužilaštvo nikada nisu izvestili javnost o rezultatima tog ispitivanja. Treće, i ništa manje važno pitanje, jeste šta će se dešavati kod nekih novih koncesija i drugih oblika javno - privatnog partnerstva. Da li sada imamo čvršće garancije (npr. punu transparentnost postupka odlučivanja, temeljne analize alternativnih rešenja, jasan lanac odgovornosti odlučivanja itd.) da država neće pretrpeti štetu kroz ugovaranje štetnih klauzula ili odsustvo nadzora nad izvršenjem ugovora? Iako je zakonski okvir bitno poboljšan, još uvek nismo imali prilike da vidimo njegovu primenu na nekom većem infrastrukturnom projektu.

http://goo.gl/3VWQls