Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Prihvaćena dva amandmana na predlog Zakona o uzbunjivačima

Datum kreiranja: ponedeljak, 24 novembar 2014
TSSFBSkupštnski odbor i Vlada su prihvatili dva amandmana koja smo uputili svim poslaničkim grupama. Amandmane su u skupštinsku proceduru uputili poslanici iz DS (njih 5), kao i dva poslanika iz Nove stranke. Prva izmena se odnosi na vođenje postupka, gde se Vlada saglasila sa tim da je načinjen propust jer se u postupku pred sudom za zaštitu uzbunjivača pominje "poslodavac", a tuženi može biti i drugo lice koje vrši štetnu radnju. Drugi prihvaćeni amandman odnosi se na odredbe člana 56. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Tako se Zakonom o zaštiti uzbunjivača neće predvideti prestanak važenja ovog člana Zakona o AZBPK, već ostaje, kao što je primereno, da se taj član izmeni u sklopu izmena matičnog zakona. Te izmene bi trebalo da budu hitne, imajući u vidu nedavnu (još neobjavljenu) odluku Ustavnog suda, kojom je st. 5. člana 56. ovog zakona oglašen neustavnim.

Daleko je više amandamana koji su odbijeni, uglavnom sa nepotpunim obrazloženjima. Još uvek postoji, makar teoretska šansa, da se nešto od toga izmeni u danu za glasanje. Detaljan prikaz odluka po amandmanima ćemo objaviti naknadno.