Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Razmena iskustva u krivičnom gonjenju sa Česima

Datum kreiranja: sreda, 26 novembar 2014
TSSFBZajedno sa kolegama iz Transparency International Češke orgnaizovali smo 25.11.2014. u Beogradu skup na kojem su učestvovali predstavnici nekoliko relevantnih domaćih institucija (javna tužilaštva, sudovi, policija, udruženja javnih tužilaca, društvo sudija...), u vezi sa aktuelnim pitanjima gonjenja korupcije, u kontekstu evropskih integracija i primene "novog" Zakonika o krivičnom postupku.

Gost iz Češke bio je zamenik državnog tužioca, Jirži Pražak, koji je govorio o optužnici protiv predsednika jedne od čeških pokrajina i naodnog poslanika za malverzacije u postupcima javnih nabavki (naročito u vezi sa obnovom starih dvoraca i nabavkama za potrebe zdravstvenih institucija). Te nabavke su bile dogovarane preko posrednika, a otkrivene su uspešnim korišćenjem posebnih istražnih tehnika (tajni nadzor - audio i video snimanje). Prema optužnici, 10% vrednosti nabavke uzimali su posrednici. Mogli smo da čujemo i to da, budući da je optuženi popularni političar i dobar govornik, u medijima ima dosta osporavanja osnovanosti ovog slučaja (da je reč o navodnom policijskom podmetanju).

TS je ovu priliku iskoristila da ukaže na značaj da se Akcioni plan za pregovore za poglavlje 23 uradi na što bolji način, na norme koje treba popraviti u Krivičnom zakoniku, na potrebu preciznog definisanja koncepta "proaktivnih istraga", kao i na potrebu izrade baze podataka o gonjenju korupcije koja će moći da posluži kreiranju antikorupcijske politike.