Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Bezakonje ili neznanje?

Datum kreiranja: utorak, 09 decembar 2014
Netransparentnost i izbegavanje konkurencije ustalili su se kao deo programa gotovo svake najave velike investicije u Srbiji. Izgleda da postoje dva pravila: 1. Ako zakon dozvoljava da se antikorupcijski mehanizmi izbegnu, treba ih izbeći. 2. Ako je zakonska odredba nejasna, važi pravilo br 1.

zgradavladeVeć smo u više navrata upozoravali na korupcijske rizike koje nose javno - privatna partnerstva, ali i na rizike da se usled netransparentnosti i odsustva konkurencije bezglavo uleti u nešto što na prvi pogled deluje kao jeftino rešavanje potreba (dobijemo infrastrukturni objekat bez ulaganja i zaduživanja, koji dobro posluži i za predizborno fotografisanje), a da se naknadno ispostavi račun. 

#Beograd na vodi, projekat najavljen kao JPP, kod koga se neće primenjivati odredbe Zakona o JPP jer bi ugovor jednog dana trebalo da bude zaključen pod okriljem međudržavnog sporazuma, dobro je poznati primer infrastrukturnog ulaganja kod kojeg se mnogo informacija plasira o nebitnim stvarima (npr. koliko će biti visoka kula), a ništa o suštinskim (šta Srbija ulaže i kakve rizike poslovanja preuzima za budućnost). Pošto analize koje bi opravdale JPP u odnosu na druge načine korišćenja tog zemljišta nisu ni morale da se rade (da je primenjen Zakon, morale bi), njih nećemo nikada moći da vidimo. Pošto neće biti nadmetanja za izbor parntera (da se primenjuje Zakon, bilo bi obavezno) nećemo znati ni da li je odabrana firma dala najbolju ponudu. Možemo se nadati samo da će ugovor, ako ikada bude zaključen, biti dostupan javnosti i da ćemo saznati koliko vrede državna ulaganja u taj projekat i da li je država preuzela neke obaveze za slučaj da investitor ne može da proda milione kvadratnih metara koje planira da izgradi.

Najnoviji primer je najava izgradnje garaža u Beogradu kroz primenu javno-privatnih partnerstava. Reklo bi se da ovde nije reč o međudržavnom sporazumu. Međutim, gradske vlasti već najavljuju i da neće biti javnog konkursa za izbor privatnog partnera. (http://goo.gl/BjHCni) Naime, gradski menadžer Goran Vesić kaže da će Evropska banka za obnovu i razvoj na tedneru koji se raspisala izabrati konsultanta za ovo JPP. Evropska banka, kako Politika prenosi Vesićeve reči, "finansira tender (za izbor konsultanta) sa oko 600.000 evra". Konsultant će, najavljuje dalje menadžer, preporučiti najboljeg privatnog partnera za gradnju podzemne garaže, a grad će doneti konačnu odluku. Za ovaj posao zainteresovani su brojni inostrani investitori, a Vesić je poslao reči utehe i domaćim ulagačima - veliki interes stranaca "ne znači da domaći ulagači nemaju šansu da stupe u privatno-javno partnerstvo sa gradom".

Šta ovde nedostaje? Prvo, nedostaje pomen studije opravdanosti - obaveznog elementa pre ulaska u JPP - studije koja treba da pokaže da li je JPP najbolji način da se reši potreba, u ovom slučaju, za izgradnju garaža. Da li je isplativije to uraditi iz sopstvenih sredstava, uzimanjem kredita, prodajom zemljišta? Ako nije, zbog čega? Tek kada studija pokaže da je JPP najbolji način za rešavanje te potrebe, ulazi se u JPP. Drugo, nedostaje pomen "nadmetanja". Nigde ni reči o tome da će se organizovati konkurs za izbor najboljeg partnera, samo priča o tome kako će konsultant nekog predložiti a grad prihvatiti ili ne taj savet.

Da li gradski menadžer ne poznaje odredbe zakona po kojem će JPP ipak biti sprovedeno, pa iznosi pogrešne informacije u medijima? Ili se ipak traži način da konkursa ne bude? Kako bi uopšte moglo da se izbegne sprovođenje konkursa, ako nije po sredi međudržavni sporazum? U Zakonu postoji jedna odredba po kojoj se na JPP "koja se sprovode u skladu sa posebnim pravilima postupka međunarodnih organizacija, primenjuju odredbe zakona (o JPP), osim odredaba koje se odnose na postupak dodele javnih ugovora". Međutim, ne piše ni reči o tome kada će se primenjivati "postupci međunarodnih organizacija". Naravno, bilo bi potrebno mnogo krativnosti, pa da se protumači da nije potrebno raspisivati javni konkurs za izbor privatnog partnera samo zato što je Evropska banka finansirala tender za izbor konsultanta koji je preporučio potencijalne partnere. 

Novo svetlo na ceo slučaj bacaju i informacije koje smo pronašli na internetu. 
(https://www.devex.com/projects/tenders/belgrade-parking-ppp-tender-preparation-and-tender-process-support/159307)

Zadatak budućih konsultanata, koji su se prijavljivali EBRD-u za posao do 21. novembra ove godine je opisan na sledeći način:

(1) Review the existing studies owned by the City and Parking Servis Company, the City's parking strategy and parking policy, as well as the current operating performance of the Parking Servis.
(2) Analyse the demand for off-street parking in the inner City centre in line with the Parking Plan, and identify one or more, most suitable garage(s)/location(s) to be tendered out.
(3) Prepare total cost estimates for the new garage(s) and establish implementation timeline.
(4) Prepare an initial estimate of the Internal Rate of Return ("IRR") for the Parking facility(ies) to be used internally by the City of Belgrade and Parking Servis.
(5) Develop a Value for Money Assessment of the proposed Parking PPP.
(6) Prepare a parking/garage PPP tender strategy based on PPP, and in line with the PPP Law, and discuss the approach with both the City/Parking Servis and the Bank.
(7) Prepare the proposed parking/garage(s) phasing, from tender to construction completion.
(8) Prepare a risk register for the PPP, and a set of construction cost overrun mitigating measures.
(9) Manage the tender process, including the organisation of a pre-tender bid-conference, the preparation of a set of tender documents in accordance with the PPP Law, a PPP Contract and assistance in the related negotiations with private partners and attorneys.
(10) The Consultant should assist the City of Belgrade with the tender process itself, attend project meetings, assist with tender proposal evaluations, and advise the City in the negotiations of the PPP contract following the selection of the winning bidder. The Consultant should furthermore ensure that all critical contractual conditions are included as per international best-practice infrastructure concessions, such as termination clauses, lender step-in rights, tariff policies for on-street and off-street facilities, etc.
(11) Assist the Belgrade City with reaching financial close of the PPP contract with the winning bidder, as approved by the Republic of Serbia PPP Commission.

Kao što se može videti, i po ovom ugovoru nema reči o tome da se može isključiti primena bilo koje odredbe Zakona o JPP u postupku nadmetanja.