Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Smanjen prostor za korupciju

Datum kreiranja: petak, 19 decembar 2014
zastava-srbijeIzmene Zakona o planianju i izgradnji koje su stupile na snagu trebalo bi, prema analizi NALED-a, da skrate postupak dobijanja građevinske dozvole sa 265 na 100 dana i da eliminišu 20 administrativnih koraka u ovoj proceduri (http://goo.gl/M76EoP).

Građani i privreda zahteve za dozvole predavaće lokalnoj samoupravi (odnosno Ministarstvu kod većih investicija), koja će za njih pribavljati uslove za gradnju, što znači da investitori neće više morati da odlaze na šaltere javnih preduzeća koji su bili jedno od uskih grla procedure.

Dodatni impuls odgovornijem postupanju državnih organa trebalo bi da da odredba koja lokalnu samoupravu obavezuje da pokreće postupke protiv službenika institucija i javnih preduzeća ako ne poštuju zakonske rokove.

Pojednostavljivanje procedura, jasno propisivanje rokova, sa sankcijama za njihovo kršenje, i uklanjanje nepotrebnih kontakata investitora sa različitim službama smanjuje prostor za korupciju.

Uvođenje ovakvog sistema bilo je propisano i Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije - jedan od ciljeva Strategije je "Smanjen broj procedura i uvođenje 'jednošalterskog sistema' za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti".

Pohvalna je što je ovaj cilj ispunjen pre roka - Akcioni plan je propisao rok od 17 meseci za usvajanje zakona, što ističe u februaru. Ostaje samo da se vidi da li će ove izmene propisa i u praksi doneti željene efekte.