Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Netransparentno postupanje MUP-a

Datum kreiranja: petak, 26 decembar 2014
policija-znackaOrganizacije civilnog društva zahtevaju od Ministarstva unutrašnjih poslova da javnosti učini dostupnim Nacrt akcionog plana za poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) i omogući učešće zainteresovanih strana od samog početka njegove pripreme.

Netransparentnim postupanjem MUP krši vladine Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa. Akcioni plan za poglavlje 24, jedno od najbitnijih u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, je dokument na osnovu koga će se vršiti usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima u oblastima pravde, slobode i bezbednosti.

Ovaj dokument navodi prioritete Vlade za borbu protiv organizovanog kriminala, droga, trgovine ljudima, terorizma, upravljanje granicama i migracijama i druge teme od značaja za bezbednost građana i građanki. Od njegove uspešne primene u velikoj meri zavisi napredak Srbije u evropskim integracijama. Nedopustivo je da MUP kao ministarstvo nadležno za njegovu izradu ne uključi OCD, profesionalna udruženja, medije, građane i ostale zainteresovane strane u taj proces.

Tražimo da MUP dostavi Nacrt na uvid javnosti i omogući slanje predloga od najranije faze njegove izrade.

Odlaganje uključivanja OCD u proces izrade ovog dokumenta u suprotnosti je sa principom aktivnog učešća građanskog društva u svim fazama procesa donošenja propisa. Ovo načelo predstavlja jedno od osnovnih načela evropskog upravljanja javnim poslovima i podrazumeva uključivanje OCD počevši od planiranja izrade nekog propisa, preko izbora regulatornih instrumenata i izrade propisa, do praćenja primene propisa u cilju vrednovanja njegove svrsishodnosti.

Takođe, pozivamo MUP da javnosti učini dostupnim prateću dokumentaciju za izradu Akcionog plana za poglavlje 24.

MUP treba da se postupi u skladu sa primerom Ministarstva pravde, koje je na svojoj stranici učinilo dostupnim: prevod Izveštaja sa skrininga, prvi i drugi nacrt Akcionog plana za poglavlje 23, izveštaj o uključenosti građanskog društva i metodologiju procene troškova. Verujemo da je dostupnost ovih dokumenta građanima Srbije neophodna u cilju veće otvorenosti pristupnih pregovora i razumevanja procesa pristupanja EU.

Vlada treba da obezbedi da sva ministarstva dosledno omoguće učešće građanskog društva u procesu pregovora sa EU i brižljivo razmatranje svih komentara koji imaju za cilj ostvarivanje napretka Srbije u procesu pristupanja EU.

Učešćem organizacija civilnog društva u procesima pripreme, donošenja i primene propisa povećava se njihova preciznost i razumljivost, pozitivni efekti koje proizvode, olakšava se njihovo sprovođenje i smanjuju troškovi primene.

Zahtev su potpisale organizacije okupljene u radnim grupama za poglavlja 23 i 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i SEKO mehanizmu za oblast pravde i unutrašnjih poslova. Spisak na: http://goo.gl/qlxoYw