Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Buka i bes umesto argumenata

Datum kreiranja: ponedeljak, 19 januar 2015
epsU otvorenom pismu Vladi Srbije i EPS-u, BIRN poziva (http://goo.gl/arGN4Y) da odgovore na pet pitanja u vezi sa ispumpavanjem vode sa površinskog kopa "Tamnava", među kojima su:
- zašto je ismpumpavanje počelo četiri meseca po okončanju poplava kada se zna, prema podacima EPS-a, da Srbija mesečno gubi 30 miliona evra, jer na tom kopu nema proizvodnje?
- koliko je rumunsko-srpski konzorcijum do sada ispumpao vode i da li je konzorcijum završio svoj deo posla u roku, kako je bilo predviđeno ugovorom koji je istekao 17. decembra 2014. godine?
- Ko sada ispumpava vodu i mulj na Tamnavi i na koji način se plaća taj posao?

U dosadašnjim reakcijama iz vlasti na prvobitni BIRN-ov tekst bilo je mnogo više drugih stvari nego polemike sa stavovima ili dokumentima koji su izneti u samom tekstu. Apriorno osporavanje teksta sa "argumentima" poput EU podržava ovaj novinarski projekat ili BIRN navodno zagovara da se posao dodeli nekoj firmi koja je dala skuplju ponudu (čega u tekstu nema), onemogućava bilo kakvu ozbiljnu diskusiju o problemima u realizaciji ovog ugovora.

Ništa bolji "argumenti" nisu ni oni koji govore o tome da je "tender bio ispravan", ako se ima u vidu da predmet osporavanja uglavnom i nije način sprovođenja tendera već pitanje vremena vršenja nabavke i načina sprovođenja ugovora.

Zbog toga je neophodno omogućiti argumentovanu raspravu o svim bitnim pitanjima, a neka od njih se postavljaju i u otvorenom pismu BIRN. Pošto posao još nije završen, u ovom trenutku su najvažnija ona koja se tiču trenutne realizacije posla - koliko toga je urađeno, a koliko ne u ugovorenom roku? Da li postoje objektivne okolnosti za to (npr. veći obim posla od prvobitno predviđenog) ili ne? Da li za nastavak izvršenja postoji pravni osnov, pošto nije objavljno da je došlo do izmene ugovora?