Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izmene nepostojećeg zakona i ispunjavanje nepostojećih planova

Datum kreiranja: sreda, 21 januar 2015
dr-zoran-stojiljkovicZakon o ispitivanju porekla imovine Srbija nema, pa se ne može ni poboljšati, kao što je najavila potpredsednica Vlade, Zorana Mihajlović (http://goo.gl/BhuLd8). Za njegovo donošenje se duže od decenije zalaže profesor Čedomir Čupić, a pre nekolko godina je hitno donošenje najavljivao Aleksandar Vučić. To se dešavalo u doba kada je pisana Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije. Međutim, u ovaj strateški dokument nije ušao plan da se donese takav zakon, pa otud nije poznato na osnovu čega profesor Zoran Stojiljković, član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije govori o tome da je rok za donošenje prva polovina ove godine (Politika, 21. januar "Hoćemo li dobiti zakon o poreklu imovine").

Strategijom i Akcionim planom nije predviđena ni jedna aktivnost ni u vezi sa postojećim mehanizmima koji već postoje u pravnom sistemu. U junu 2013 smo u komentarima na predlog Strategije (poglavlje o Javnim finansijama - Poreskoj upravi) ukazali sledeće:
"Pored toga, u ovom poglavlju nema reči ni o unakrsnim proverama prihoda i imovine (makar ne pod tim nazivom), iako bi to trebalo da bude jedna od najznačajnijih aktivnosti Poreske uprave u borbi protiv korupcije. Ova kontrola prema dostupnim podacima, još uvek nije dala očekivane rezultate prema najavama iz ranijih godina, a u međuvremenu je najavljeno i donošenje posebnog Zakona o ispitivanju porekla imovine koji bi sa njom trebalo da bude u nekakvoj vezi (koji se takođe ne pominje u Strategiji)".

Strategijom je planirano uvođenje krivičnog dela "nezakonitog bogaćenja", na osnovu člana 20. Konvencije UN protiv korupcije, koji bi mogao imati slične efekte (dokazivanje zakonitosti imovine kada postoji sumnja da oni premašuju zakonite prihode), ali se, makar prema konvenciji te norme mogu primeniti samo na javne funkcionere i javne službenike. Prema Akcinom planu, nacrt izmena KZ u tom pogledu trebalo je da bude pripremljen još letos, predlog je trebalo da se nađe pred poslanicima u septembru, a do sada je već trebalo da izmene zakona budu usvojene.