Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Društvo sudija Srbije povodom komentara o radu ombudsmana

Datum kreiranja: ponedeljak, 26 januar 2015
drustvo_sudija_srbije_logoDruštvo sudija Srbije je u današnjem saopštenju, iskazalo zabrinutost "zbog neprimerenog i neprihvatljivog načina na koji se visoki državni zvaničnici odnose prema Zaštitniku koji savesno, odgovorno i u skladu sa zakonom obavlja funkciju poverenu mu Ustavom da štiti prava građana i kontroliše rad organa vlasti".

Društvo je ukazalo, između ostalog, "da su organi uprave (u koje po zakonu spadaju i Vojnobezbednosna i Vojnoobaveštajna agencija i Ministarstvo unutrašnjih poslova) dužni da sarađuju sa Zaštitnikom građana, da mu omoguće pristup prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke kojima raspolažu, a koji su od značaja za postupak koji Zaštitnik građana vodi, odnosno za ostvarenje cilja njegovog preventivnog delovanja, bez obzira na stepen njihove tajnosti, osim kada je to u suprotnosti sa zakonom"

Takođe se ističe da je "neophodno da svi državni organi postupaju u granicama svojih nadležnosti propisanih zakonom i da prepuste predistražni i krivični postupak i do sada prikupljene dokaze nadležnim organima, a Zaštitniku građana dostave sve tražene podatke", te da "vladavina prava može da postoji samo ako svaki od državnih organa postupa savesno, odgovorno i u okviru svojih, zakonom propisanih, nadležnosti i ne ometa druge državne organe u vršenju njihovih nadležnosti."

Pun tekst saopštenja: http://goo.gl/vQ6LS5