Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Lobiranje za Zakon o lobiranju

Datum kreiranja: utorak, 27 januar 2015
zastava-srbijeZakon o lobiranju je jedan od poslednjih antikorupcijskih propisa koje Srbija uopšte nema (mnoge druge bi trebalo popraviti). Njegovo donošenje je bilo predviđeno još antikorupcijskom strategijom iz 2005, pa onda i aktuelnom iz 2013. Rokovi su ponovo probijeni. U septembru prošle godine je Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija trebalo da dostavi Nacrt zakona Vladi, ali on nije još uvek postavljen ni na javnu raspravu. Radna grupa koja je trebalo da izradi ovaj zakon je formirana pre gotovo dve godine (28. marta 2013), a rok za okončanje posla joj je bio 31.5.2013!

U subotu, 24. januara 2015. predstavnik jednog zainteresovanog udruženja za donošenje ovog zakona "Društvo lobista Srbije", na skupu kojem je prisustvovala i potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović, izražava "očekivanje da će uskoro biti usvojen zakon kako bi se lobiranje uvelo u legalne tokove u Srbiji, da bi se znalo ko i pod kojim uslovima lobira." Vuković ističe da je predviđeno obučavanje i licenciranje lobista, registar i osnivanje komore lobista, "kao i da će sve to obesmisliti svaku korupciju u donošenju javnih odluka". "Srbiji bi puno značilo kada bi imala vojsku obučenih i licenciranih lobista", poručio je Vuković.

Istom prilikom, predsednik Privredne komore Beograda Milivoje Miletić je, takođe, rekao da je Srbiji potreban Zakon o lobiranju kako bi se taj posao obavljao na transparentan način i u evropskim okvirima. On je istakao da je poslovna zajednica Srbije učestvovala preko komorskog sistema u pripemi Zakona o planiranju i izgradnji i da je to sistemski zakon, čiji je cilj privlačenje investicija i podizanje građevinarstva i srpske privrede.

Transparentnost - Srbija smatra da je ovde nosilac aktivnosti od početka određen pogrešno, jer je aktivnost lobiranja samo jednim delom vezana za delokrug rada Ministarstva trgovine, a u mnogo većoj meri se odnosi na delokrug Miistarstva državne uprave i lokalne samouprave, naročito u kontekstu obaveza organa javne uprave da obezbede javnost svog postupanja.

Najkrupnija greška koja se može načiniti u vezi sa ovim zakonom bi bila fokusiranost isključivo na „profesionalno lobiranje“, što je samo jedna od oblasti koju treba urediti. Pored aktivnosti profesionalnih i registrovanih lobista (posrednika, koji rade u korist onih koji nisu dovoljno vični ili voljni da se sami bore za svoje interese ili ideje koje zastupaju), u Srbiji postoji potreba za uređivanjem prava svih građana da iniciraju određeno postupanje organa vlasti, obaveze organa po takvim inicijativama i javnost podataka o postupanju sa takvim inicijativama, ma od koga da dolaze.