Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Zakon o oglašavanju i antikorupcijska pitanja

Datum kreiranja: četvrtak, 29 januar 2015
Javna rasprava o nacrtu Zakona o oglašavanju traje do 3. februara 2015. (http://mtt.gov.rs/vesti/javna-rasprava-o-zakonu-o-oglasavanju/)

DusanSa stanovišta borbe protiv korupcije, izuzetno su važni neki vidovi oglašavanja. To je pre svega pitanje oglašavanja u vezi sa izbornim kampanjama ili drugim vidovima predstavljanja aktivnosti političkih subjekata. Druga problematična oblast jesu aktivnosti državnih organa, javnih preduzeća i drugih institucija javnog sektora. Aktuelni nacrt se ovim pitanjima ne bavi. Naime, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na aktivnosti koje nemaju svojstvo oglašavanja u smislu člana 2. stav 1. tač. 1) ovog zakona, kao što su:

1) objavljivanje poruka lične prirode, odnosno drugi oglasi fizičkih lica koji nisu vezani za njihovu poslovnu niti profesionalnu delatnost;

2) javno obaveštavanje koje vrše državni organi, odnosno drugi nosioci javnih vlasti, u sklopu ostvarivanja poslova iz svog delokruga (npr. javni pozivi, obaveštenja, javne kampanje i sl.);

3) izborne kampanje i druge promotivne aktivnosti političkih organizacija;

4) javno obaveštavanje koje vrše udruženja, sindikati, i druga pravna lica, u sklopu delatnosti koja se ne odnosi na prodaju robe i usluga, nepokretnosti, prava i obaveza.  

5) informisanje javnosti o aktivnostima društveno odgovornog poslovanja, osim ako se u toj aktivnosti stiču elementi sponzorstva u smislu ovog zakona.

Ovakav pristup jeste legitiman. Međutim, to ne znači da ne postoji problem koji treba rešiti. Ukoliko se u opštem Zakonu o oglašavanju ne utvrde precizno ova pravila, onda se to mora učiniti u nekom drugom zakonu, ali donošenje takvog propisa nije na vidiku.

Među potencijalno spornim pitanjima koja aktuelna pravila ne pokrivaju nalaze se i sledeća: oglašavanje političkih subjekata u štampanim medijima, putem bilborda i na internetu (gde se može vršiti i van doba izborne kampanje); javnost izvora finansiranja političkih kampanja (kada ih ne sprovode neposredno političke stranke i drugi registrovani učesnici na izborima); utvrđivanje potrebe za oglašavanjem državnih organa i drugih institucija javnog sektora (kada ono nije utvrđeno kao zakonska obaveza); odabir načina oglašavanja i odabir medija kod oglašavanja državnih organa i drugih institucija javnog sektora.