Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Konkurs na ledu, v.d. "po zadatku"

Datum kreiranja: petak, 30 januar 2015
jelena-trivanOsamnaest meseci nakon što je raspisan konkurs za izbor direktora Službenog glasnika, na čelu tog preduzeća promenjen je vršilac dužnosti direktora. O okončanju konkursa - ni reči. Oglasila se nova vršiteljka dužnosti direktora Jelena Trivan koja kaže da ona ispunjava sve kriterijume da bude na tom mestu i da nije dobila politički angažman.

Problem je što za imenovanje na mesto vršioca dužnosti direktora nije potrebno ispuniti bilo kakve posebne kriterijume. Zakon o javnim preduzećima (Službeni glasnik je JP) propisuje da v.d. direktora ima ista prava, dužnosti i obaveze, a imenuje se kada direktoru prestane mandat zbog isteka perioda na koji je imenovan, zbog podnošenja ostavke (što je slučaje sa Ljušićem) ili u slučaju razrešenja pre isteka mandata ili u slučaju suspenzije direktora ili njegove smrti.

Osnivač, Vlada u ovom slučaju, ima puno diskreciono ovlašćenje da imenuje bilo koga za v.d. direktora na period od šest meseci, a "u naročito opravdanim slučajevima, radi sprečavanja nastanka materijalne štete", "može doneti odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora na još jedan period od šest meseci". U većini JP u proteklih nekoliko godina vršioci dužnosti ostali su (i opstaju) mnogo duže od zakonom dozvoljenih 2 puta po 6 meseci.

Nova v.d. direktorke, koja "nije politički angažovana" kaže da je ona "dobila zadatak da 'Glasnik' vrati na mesto koje zaslužuje, te da je jasno stavila do znanja da ne želi da bude deo stranačkih i medijskih igara i prepucavanja". Jedino nije jasno od koga je dobila zadatak, i čiji plan za "vraćanje 'Glasnika' na mesto koje zaslužuje" sprovodi".

Naime, ako Jelena Trivan ima plan za to javno preduzeće i ne želi da bude deo stranačkih igara niti da bude "politički angažovana", bilo je logično da se prijavi na konkurs za izbor direktora, da svojim planom zadobije poverenje Komisije za izbor direktora, koja bi je predložila Vladi, te bi je Vlada imenovala za direktora.

Ako u avgustu 2013, kada je konkurs raspisan, nije imala plan za povratak Glasnika "na mesto koje zaslužuje" mogla se nadati da će Vlada, mimo bilo kakvih "političkih angažmana" u međuvremenu saznati za njen novi plan, da će odbiti predloge Komisije za imenovanje direktora (jer joj zakon ostavlja to diskreciono pravo), raspisati novi konkurs, na koji bi se ona javila i pobedila.

Jer na taj se način angažuju oni "koji imaju iskustva i znanja" da obavljaju javne funkcije "bez obzira na političku pripadnost" a ne na taj način što će vlada, kako Jelena Trivan navodi, pokazati "širinu" da angažuje "mnoge poput nje koji ne pripadaju vladajućim strankama" kao vršioce dužnosti sa posebnim zadatkom.

Takav put je privid "širine", izigravanje demokratskih procedura i obesmišljavanje javnih konkursa i celokupnog Zakona o javnim preduzećima koji je trebalo da dovede do profesionalizacije upravljanja javnim preduzećima.