Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Sugestije poslaničkim grupama i članovima Odbora za finansije

Datum kreiranja: petak, 30 januar 2015
transparentnost-mediacentarTransparentnost Srbija je uputila danas sugestije poslaničkim grupama i članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u vezi sa izmenama Zakona o javnim nabavkama. Pozdravii smo izmene zakona kojima će biti smanjeni preferencijali za domaće firme i robu domaćeg porekla. Naime, kako se tvrdi u obrazloženju predloga zakona, smanjenje preferencijala će doneti uštede od 1,5 milijardi dinara godišnje. Logično se nameće pitanje, zbog čega te uštede ne učiniti još većim, ukidanjem preferencijala? Smatramo, naime, da bi bilo primerenije i transparentnije da se pomoć domaćoj privredi obezbeđuje na druge zakonite načine (npr. subvencije).

Izmene zakona predviđaju i donošenje uredbe koja će rešiti neka, trenutno sporna pitanja u primeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Međutim, ostalo je još dilema u vezi sa primenom tog dokumenta. Problemi se naročito javljaju usled mogućnosti da se različito tumače odredbe koje se odnose na preferencijale za robu domaćeg porekla. Smatramo da bi Zakon o javnim nabavkama morao da bude precizan u tom pogledu i da razradi ono što je u SSP napisano. Trenutna odredba upućuje na SSP, što stvara probleme u primeni, zbog različite terminologije koja se koristi u ova dva dokumenta.

Tekst inicijative je dostupan na našem sajtu: http://goo.gl/N3TCB5