Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nabavka ili donacija savetnika

Datum kreiranja: petak, 06 februar 2015

toni bler knjigaList "Danas" objavio je da je "Vlada Srbije angažovala konsultantsku kuću bivšeg britanskog premijera Tonija Blera za pomoć u formiranju stručnih timova u okviru kabineta premijera Aleksandra Vučića", da će "troškovi tih usluga biti pokriveni iz fondova Ujedinjenih Arapskih Emirata", i da je "Vlada Srbije otkupila od organizacije „Tony Blair Associates“ model rada kabineta premijera koji funkcioniše pomoću „delivery unit“, odnosno osoba ili timova koji su zaduženi za ispunjavanje ciljeva u različitim oblastima i za povezivanje svih institucija koje su angažovane na istim projektima".

"Danas" postavlja i pitanje "da li su timovi koji su formirani u kabinetu premijera zapravo na neki način saveti na koje Vučić ima pravo po Zakonu o Vladi" uz konstataciju da je "na početku mandata ove vlade izmenjen je zakon kojim se, umesto dva saveta - ekonomskog i za javnu službu i državne organe, omogućava pravo premijeru na neograničen broj takvih tela" i da je "Vučić tada rekao da će biti reč o ljudima koji će raditi volonterski" (http://goo.gl/FTyEVI).

U reakcijama po internet forumima se za sada najviše komentariše okolnost da je reč o firmi čoveka koji je u vreme bombardovanja 1999. bio britanski premijer. Međutim, sa stanovišta domaćeg prava i interesa građana Srbije nesumnjivo ima mnogo važnijih pitanja.

Prvo, ako je Vlada zaista otkupila pravo na korišćenje nekog sistema upravljanja svojim procesima, onda je to moralo da bude predmet javne nabavke, makar u pregovaračkom postupku i o tome bi moralo da postoji obaveštenje o zaključenom ugovoru. Ničega sličnog nema na sajtu Generalnog sekretarijata Vlade (http://www.gs.gov.rs/lat/javne-nabavke.html).

I sama odluka da se krene u takvu vrstu organizovanja poslova unutar Vlade trebalo bi da bude povezana sa izmenama Poslovnika Vlade, koje nisu vršene u skorije vreme, kao i sa Akcionim planom za reformu javne uprave, koji još nije usvojen.

Drugo pitanje jeste plaćanje troškova angažovanja konsultanata, gde se pominje da će biti "pokriveni iz fondova UAE". Dva su moguća modaliteta - novčana donacija Vladi, nakon koje bi takođe morala da se sprovede javna nabavka usluga. Nism uspeli da pronađemo neki podatak o ovoj donaciji u nedavno usvojenom budžetu za 2015 i naredne dve godine. Druga varijanta bi bila "direktna donacija usluga", kod koje nema postupka javne nabavke. Inače podaci o primljenim donacijama bi trebalo da se navedu u Informatoru o radu. Međutim u informatoru o radu Generalnog sekretarijata nema podataka o primljenim donacijama.

Inače, podsećamo da smo se u vezi sa angažovanjem savetnika u Vladi, već obraćali ovom telu zahtevom za pristup informacijama, i to u septembru 2013, ali da do danas nismo dobili odgovore na ta pitanja (http://goo.gl/65PWe1).