Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Oglašavanje na prekograničnim kanalima

Datum kreiranja: nedelja, 08 februar 2015

Transparentnost Srbija je dala komentar u vezi sa Zakonom o oglašavanju (http://goo.gl/zOpMBH). Grupa emitera ukazala je i na drugi problem u sistemu za koji nije pronađeno adekvatno rešenje - oglašavanje na prekograničnim (satelitskim) kanalima koji se reemituju na teritoriji Srbije.

Pogledajte njihovo saopštenje, odnosno dopis upućen pomoćniku ministra trgovine, turizma i telekmunikacija.