Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Bez odluke o žalbi Selakovića na preporuku za razrešenje

Datum kreiranja: ponedeljak, 09 februar 2015

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije nije, ni nakon tri nastavka sednice, doneo odluku o žalbi ministra prave Nikole Selakovića na prvostepenu odluku kojom je Agencije preporučila da bude razrešen sa te funkcije.

Za predlog da se žalba usvoji, rešenje poništi i postupak obustavi glasala su četiri člana odbora, za predlog da se rešenje poništi i predmet vrati prvostepenom organu na ponovno odlučivanje glasala su dva člana, dok su za predlog da se rešenje preinači i izrekne mera javnog upozorenja glasala takođe dva člana Odbora, navodi se u zapisniku, objavljenom na sajtu Agencije: http://goo.gl/wwjI9Q

Odbor Agencije bi trebalo da ima devet članova i odluke se donose većinom od ukupnog broja članova. Deveti član, đeutim, nije izabran jer novinarska udruženja nisu uspela da se dogovore o zajedničkom kandidatu.