Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ko kontroliše korišćenje službenih vozila

Datum kreiranja: nedelja, 15 februar 2015

sluzbena kolaVlada Srbije izmenila je Uredbu o korišćenju službenih vozila tako što su, pored državnih organa i javnih agencija, njome obuhvaćene i javne službe.

Uredba je, inače doneta u maju 2014. godine, nakon što su mediji objavili niz priloga o "bahatom korišćenju službenih vozila". Uredbom je propisano koji funkcioneri, odnosno organi imaju pravo na vozilo i/ili vozača, a koji će moći da koriste vozila uz odobrenje komisije koju formira vlada. Propisana je i klasa vozila na koju pojedini organi imaju pravo.

Po uredbi korisnici moraju da vode evidenciju o korišćenju službenih vozila i da jednom mesečno sačinjavaju izveštaj koji sadrži "podatke o korišćenju službenih vozila, broju pređenih kilometara, utrošku goriva, iznosu naknade, kao i druge podatke".

Ova uredba sama po sebi nije donela revolucionarne promene u korišćenju službenih vozila (što je i sam premijer priznao u intervjuu za RTS u julu 2014, kada je naveo da su mnogi ministri "samo ispunili formu i poslali dopis i dobili isti ili veći broj vozila"), ali bi evidencija o korišćenju i postojanje centralizovanih podataka o tome kome je sve odobreno korišćenje vozila i kakvih vozila trebalo da donese rezultate.

To podrazumeva da neko obavlja kontrolu korišćenja i troškova, odnosno da izveštaji ne služe samo da bi se ispunjavale arhive i trošio papir.

A upravo je kontrola suština preporuke Državne revizorske institucije koja je 2014. godine izvršila reviziju svrsishodnosti korišćenja službenih vozila.

DRI je, naime, preporučila Vladi Srbije da normativno uredi oblast upravljanja službenim vozilima, kao i da definiše kriterijume na osnovu kojih se dodeljuje pravo korišćenja službenog vozila, način korišćenja, sve neophodne evidencije, sistem kontrole korišćenja i posebno kontrola svih troškova u vezi sa korišćenjem službenih vozila. Uredba jeste postavila normativni okvir, ali je sistem kontrole ključna reč.

Deo kontrole mogu da budu i sami građani i mediji, pod uslovom da Vlada odnosno vladina Komisija odgovore na eventualne zahteve za dostavljanje podataka koje bi im uputili građani ili mediji. Dodatni, veliki, korak u kontroli bilo bi javno, proaktivno, objavljivanje podataka o tome kome je odobreno korišćenje vozila na sajtu Vlade.

I konačno, bilo bi korisno da saznamo da li su direktni korisnici budžeta (i korisnici službenih vozila) postupili po preporuci DRI da "internim aktima propišu neophodne procedure, da razmotre mogućnost racionalizacije voznog parka, da evidentiraju rashode i izdatke, kao i podatke o pređenim kilometrima i upotrebi vozila, da preduzimaju korektivne mere, kao i da razmotre mogućnost uvođenja GPS sistema".