Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Korupcija u magacinu

Datum kreiranja: subota, 21 februar 2015
mupNe samo da statistika ukazuje da je broj otkrivenih slučajeva korupcije daleko manji od broja slučajeva koji se u stvarnosti dogode, već se statistikom obuhvataju i neki oblici kriminala koje većina građana sigurno ne bi podvela pod pojam korupcije, već bi ih nazvala drugim imenom. Tipičan primer za to se može videti u saopštenju MUP-a (http://goo.gl/eM1VZo), gde se kaže da je "u nastavku borbe protiv korupcije" policija uhapsila magacionera koji je "prisvojio" materijal iz magacina i sačinio fiktivnu dokumentaciju da prikrije "prisvajanje".
 
U ovom slučaju iz Lebana, bez obzira na to što su ispunjeni uslovi za gonjenje zbog "zloupotrebe službenog položaja" (kao jedno od krivičnih dela iz grupe korupcijskih), pa i bitni elementi osnovne definicije korupcije ("zloupotreba poverenih ovlašćenja za privatnu korist") u stvari je reč o krađi. Zbog toga bi, u sklopu izmena statistike koja se vodi o krivičnim delima korupcije trebalo obratiti pažnju ne samo na odredbu Krivičnog zakonika koja je povređena i na sektor društva u kojem je do toga došlo, već i na razne modalitete izvršenja. Takva unapređena statistika bi trebalo da pruži odgovore o oblicima korupcije koji se najčešće događaju i da posluži za uspešnije kreiranje planova za borbu protiv nje.