Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Poplava i obnova

Datum kreiranja: sreda, 16 jul 2014
poplaveSrbija2Predlog Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji, o kome se raspravlja o parlamentu, propisao je otvoreni postupak kao pravilo za sprovođenje javnih nabavki, što je dobro, ali je u nekim odredbama ostavio rešenja koja mogu da rezultiraju zloupotrebama ali i problemima u sprovođenju pojedinih nabavki.

Ispunjavanje uslova je pojednostavljeno, dokazuje se izjavom, što olakšava posao i naručiocima i ponuđačima i može imati pozitivne efekte na konkurentnost. TS smatra, međutim, da je trebalo uneti odredbu kojom se od izabranog ponuđača može ili mora tražiti dokaz nakon odluke o dodeli ugovora. Tako bi samo onaj ko je pobedio na tenderu naknadno dokazao da ispunjava uslove, dok prilikom podnošenja ponuda to ne bi moralo da se čini.

Nije jasno zašto su skraćeni rokovi za podnošenje ponuda. Kod nabavki koje će se realizovati više meseci, skraćivanje roka za podnošenje ponuda sa 30 na 10 dana neće dati značajne uštede vremena. Kod nabavki koje će se realizovati u kraćim vremenskim intervalima ovo može imati uticaj na efikasnost, ali treba imati u vidu da će nabavke najveće vrednosti biti one koje se realizuju mesecima (obnova infrastrukture).

Skraćenje rokova za zaštitu prava je vrlo sporno, u propisanim rokovima (pet dana, odnosno tri dana) je moguće samo ustanoviti osnovna kršenja Zakona dok nije moguće izvršiti veštačenja ili obaviti slične radnje.

Odredba da zahtev za zaštitu prava ne odlaže druge aktivnosti , evidentno je uneta kako bi se program obnove relizovao u što kraćem vremenu, ali s obzirom na rokove koji su dati Komisiji za odlučivanje sasvim je nesvrsishodan a pritom može uzrokovati i probleme u sprovođenju nabavke ukoliko ista bude poništena. 

Sporna je i odredba po kojoj se može primenjivati pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda bez pribavljenog mišljenja Uprave za javne nabavke. Za primenu ovog postupka, koji je najosetljiviji sa aspekta mogućih zloupotreba, dovoljna je saglasnost Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. 

Zakon o javnim nabavkama dozvoljava primenu ovog postupka u slučajevima "izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima". Aktivnosti koje se sprovode za otklanjanje neposrednih posledica poplava – nabavka pomoći, popravka kuća i nekih javnih objekata mogu se tretirati kao "izuzetno hitne". Ostaje rizik da će i nabavke za velike infrastrukturne radove, kao što su obnove nasipa, kanala i slično, obavljati po ovom postupku. Stoga bi bolje rešenje bilo da uz saglasnost kancelarije, koja je upoznata sa stanjem u vezi sa posledicama poplava, i mišljenje o primeni ovog postupka daje Uprava.

Predlogom zakona izuzeti su članovi Zakona o javnim nabavkama koji se odnose na planiranje, odnosno obavezu da nabavka postoji u planu nabavki. Ukoliko je program obnove jasan, a nabavku sprovodi Kancelarija za obnovu, nema razloga da se ove nabavke tretiraju drugačije. Takođe, ukoliko nabavku sprovodi javno preduzeće ili lokalna samouprava to bi zahtevalo izmene plana nabavki a samim tim i finansijskih planova što bi zahtevalo mnogo više vremena, te je i sa tog stanovišta dobro što su ove nabavke izuzete iz planova nabavki.

Transparentnost Srbija smatra da bi bilo bolje, umesto što se oblast javnih nabavki za otklanjanje posledica poplava reguliše ovim propisom, da je izmenjen Zakon o javnim nabavkama i u njega unete detaljnije odredbe koje se odnose na prirodne katastrofe.