Business Joomla Themes by Justhost Reviews

"Konkursi ili investitor"?

Datum kreiranja: četvrtak, 26 mart 2015

bg na vodiGradonačelnik Beograda je postavio neobičnu tezu povodom izgradnje Beograda na vodi za koji nije prethodilo nadmetanje potencijalnih investitora - "Konkurs ništa ne rešava ukoliko nemate investitora". Takođe je još jednom ponovio tezu: "Onda taj neko (odnosi se na nekoga ko je protiv ovakvog projekta Beograd na vodi) treba da kaže: “Jesam da taj deo Beograda bude potpuno neuređen, jesam za one slike udžerica, baraka, vagona, jesam za to da nema novog zapošljavanja, jesam za to da budem protiv nekoga ko donosi novac...”. Neka tako kaže! Te kritike da čujem". (http://goo.gl/OBgb0V)

Stvar je jednostavna: konkursi, tenderi, licitacije, aukcije i druge procedure nadmetanja služe upravo tome da se dobije najpovoljnija ponuda. Ako postoji investitor koji je zainteresovan za izgradnju na nekom području ili za zakup građevinskog zemljišta i ako je ono što želi da ponudi u takvoj saradnji najpovoljnije za Srbiju i Beograd, onda bi takav investitor sigurno pobedio na javnom nadmetanju. 

Dakle, postojanje investitora sa dobrom ponudom nikako ne može biti u suprotnosti sa idejom javnog nadmetanja. S druge strane, ukoliko gradonačelnik i Vlada smatraju da su javna nadmetanja loša stvar i da je ispravno investitore, zakupce građevinskog zemljišta, kupce firmi, izvođače radova i dobavljače dobara tražiti na neki drugi način, onda treba da predlože ukidanje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o privatizaciji, Zakona o javno-privatnom partnerstvu, pojedinih odredaba Zakona o javnoj svojini i svih drugih zakona, podzakonskih akata i gradskih odluka koje uređuju ovakve sitaucije. U suprotnom ćemo imati apsurdnu situaciju u kojoj se do zakupca područja nekoliko miliona kvadratnih metara u centru grada dolazi bez nadmetanja, a da se istovremeno održava javno nadmetanje za zakup garaža u vlasništvu Grada na periferiji i za prodaju polovnih vozila Vlade.