Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Netransparentna javna preduzeća

Datum kreiranja: petak, 03 april 2015

sabicZvaničnici uporno ponavljaju da su javna preduzeća "problem" ali se i dalje malo šta preduzima da bi se u praksi dokazalo da postoji volja da se ti problemi reše. Zakon o javnim preduzećima se krši od usvajanja u decembru 2012. godine, ogromna većina konkursa raspisanih u leto 2013. godine nije okončana, vršioci dužnosti direktora na tim su mestima mimo zakona.

Nova kap u prepunoj čaši je izveštaj Poverenika za informacije od javnog značaj i podataka o ličnosti o odnosu sami JP prema obavezama u vezi sa objavljivanjem informatora o radu.

Kontrola 24 subjekta pokazala je da njihovi Informatori o radu nisu na zadovoljavajućem nivou, ni po kvalitetu informacija, ni u pogledu ažurnosti i ne ispunjavaju zakonske i obaveze iz Uputstva o izradi informatora.

"Od 24 kontrolisana subjekta, četiri (AD Železnice Srbije, JP Jugoimport SDPR, JP Zavod za udžbenike i JP Nacionalni park Kopaonik) uopšte nisu imala objavljene informatore o radu na zvaničnim veb prezentacijama", navedeno je u Šabićevoj pisanoj izjavi (http://goo.gl/IwBjJp).

Od preostalih 20 preduzeća ni jedno nema Informator o radu koji bi u potpunosti bio u skladu sa Zakonom i Uputstvom. Ni jedno od 24 javna preduzeća nije javno objavilo podatke o prihodima i rashodima za ovu godinu, a te podatke za 2014. godinu prikazala su samo dva preduzeća.

U saopštenju je navedeno da ni podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima nisu prikazani u skladu sa Uputstvom. "Umesto da se navode poimenično za rukovodioce, a za zaposlene po pojedinim kategorijama, prema stanju za prethodni mesec, daju se podaci na godišnjem nivou, proseci zarada na nivou celog preduzeća, neažurni podaci za plate rukovodilaca", navedeno je u saopštenju.

Takođe, nijedan subjekt nije prikazao plan javnih nabavki za 2015. kao ni realizaciju. Za 2014. samo su tri preduzeća prikazala kompletne podatke, dok su dva prikazala samo plan, bez podataka o realizovanim nabavkama.

U saopštenju poverenika navedeno je i da se većina preduzeća formalno izjasnilo da će otkloniti nedostatke, ali da izjašnjenja "svojom sadržinom ipak govore o nerazumevanju zakonske obaveze i nespremnosti da se ona izvršava". "Poverenik će stoga nastaviti kontrolu i doneti formalna rešenja kojima će preduzećima naložiti objavljivanje Informatora u propisanoj formi, a nakon toga tražiti da nadležno ministarstvo pokrene prekršajni postupak protiv odgovornih lica", navedeno je u saopštenju.

Slične rezultate predstavili smo i mi nedavno (http://goo.gl/2JCOII). Istraživanje Transparentnosti Srbija obuhvatio je 35 organa vlasti iz raznih kategorija i pokazalo je da velika većina organa vlasti ne poštuje obavezu objavljivanja dokumenata u informatorima o radu.

Najveći problem ostaje to što informatori nisu ažurni – u samo 12% slučajeva su podaci ažurirani mesečno, kako nalažu propisi, dok je u više od polovine slučajeva najsvežija informacija poticala iz prošle ili neke još ranije godine. Kod objavljivanja podataka o uslugama najčešće izostaju informacije o tome koji je stvarni ili uobičajeni rok za pružanje usluge (samo u oko 7% slučajeva su objavljene precizne informacije ove vrste). Iako je istraživanje rađeno u martu 2015, tek 7% posmatranih organa je imalo objavljene podatke o odobrenom budžetu, a niko o izvršenju tokom ove godine. Podatke o planiranim javnim nabavkama u 2015. objavilo je tek 12% posmatranih organa.