Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Procena rizika korupcije u leks specijalisu

Datum kreiranja: petak, 03 april 2015

bgd errorAgencija za borbu protiv korupcije izradila je Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama leks specijalisa o Beogradu na vodi (http://goo.gl/O8GVWJ).

Agencija je zaključila da predlog zakona sadrži izvesne rizike korupcije, koji se pre svega odnose na upotrebu nedovoljno preciznih formulacija i davanje širokih diskrecionih ovlašćenja organima javne vlasti i preporučila da se sporne odredbe Predloga zakona dodatno razmotre..

Kao i Transparentnost Srbija (http://goo.gl/vMyTEQ), Agencija je iznela mišljenje da bi u ovom slučaju, umesto donošenja posebnog zakona, trebalo razmotriti eventualne izmene i dopune Zakona o eksproprijaciji i Zakona o planiranju i izgradnji. Na taj način, izbeglo bi se da se u sličnim situacijama u budućnosti primenjuju drugačija pravila.

Ukazano je i da je jednom od odredbi zakona jedinici lokalne samouprave dato široko diskreciono ovlašćenje da svojom odlukom predvidi da investitor gradi objekte javne namene, a da se potom troškovi izgradnje tih objekata priznaju kao izmirenje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Dakle, omogućeno je da se bez sprovedenog postupka javne nabavke i nadmetanja odredi investitor sa kojim će se zaključiti ugovor, a da nisu unapred određeni cena i vreme plaćanja.