Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Kazne za loše izvođače radova

Datum kreiranja: subota, 04 april 2015
Goran Vesic(Beo)gradski menadžer Goran Vesić je izrazio nezadovoljstvo tokom radova na rekonstrukciji ulice Vojvode Stepe, time što "penali za kašnjenje mogu biti naplaćeni tek posle 11. jula 2015, kada je, prema ugovoru predviđen završetak rekonstrukcije" i najavio da će, ako bude kašnjenja, nakon toga izvođač biti stavljen na "crnu listu", i neće biti u prilici da radi ni jedan projekat u Beogradu. Takođe je rekao da je "ugovor zatekao ovu gradsku vlast" i da je projekat loš zbog zatvaranja cele ulice od 4,5 kilometra (http://goo.gl/5LiYjt). 
 
Više puta smo pisali da je naplata penala i garancija za dobro obavljanje posla kod javnih nabavki najbolji način za zaštitu javnog interesa i da je veliki problem to što naručioci, umesto da naplate ugovornu kaznu od lošeg izvođača, tolerišu produžetak rokova. U nekim slučajevima ni državni organi nisu nevini u celoj stvari, jer i sami kasne sa ispunjavanjem obaveza prema izvođačima radova ili ne obave sve pripremne radnje na vreme (npr. eksproprijacija kod puteva).
 
Zakon o javnim nabavkama iz 2012. omogućava da se firme stave na "crnu listu". Iz članova 82. i 83. bi se moglo zaključiti da se na taj način može u određenom periodu eliminisati nesavesni izvođač radova koji konkuriše za posao kod istog organa vlasti. I drugi naručioci mogu odbiti takvu firmu, ali tek kada se ona nađe na spisku "negativnih referenci" koji objavljuje Uprava za javne nabavke. To se može dogoditi nakon tri nepovezana kršenja ugovornih obaveza ili zakona kod raznih naručilaca.
 
Inače, na osnovu izjave gradskog menadžera moglo bi se zaključiti da je ugovor zaključen u davnoj prošlosti. Zaista, moguće je da za eventualno loše odredbe iz konkursne dokumentacije deo odgovornosti nose i prethodnici sadašnje vlasti, budući da je prvi oglas objavljen još tokom 2013. S druge strane, sudeći po vestima sa sajta Grada, ugovor je potpisan 12. juna 2014. a rok izvršenja je 365 dana, počev od početka radova (jul te godine). Nabavka se inače finansira iz kredita Evropske banke za obnovu, donacije EK i budžeta Grada.