Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ne sprovodi se Strategija za borbu protiv korupcije

Datum kreiranja: nedelja, 05 april 2015

Aleksandar Vucic1S obzirom na izuzetno loše rezultate sprovođenja Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, postavlja se pitanje uloge Koordinacionog tela na čijem je čelu premijer Aleksandar Vučić (http://goo.gl/CqQo08).

Već smo ukazivali (http://goo.gl/jJfgZX) da odluka o formiranju tog tela ne daje odgovore na pitanja da li je u dotadašnjem sprovođenju Strategije i Akcionog plana unutar izvršne vlasti bilo problema koji se nisu mogli drugačije rešiti osim izmeštanjem koordinacije na nivo premijera. S druge strane, odluka je ostavila prostor ostavlja prostor za tumačenje da je reč o želji izvršne vlasti da koordiniše obavljanje poslova iz nadležnosti organa koji joj nisu podređeni - pravosuđa, lokalne samouprave, nezavisnih državnih organa (uključujući tu i Agenciju za borbu protiv korupcije koja je zakonom zadužena za nadzor nad sprovođenjem Strategije i Akcionog plana) i same Narodne skupštine koja je donela Strategiju (koja je takođe obveznik Akcionog plana).

Takva želja mogla se naslutiti i u nacrtu Akcionog plana za pogavlje 23, zbog čega je i Agencija za borbu protiv korupcije izrazila zabrintost (http://goo.gl/ZHt1yK).

A kakav je rezultat sprvođenja Strategije i Akcionog plana? U izveštaju Agencije (http://goo.gl/J6BD6e) navodi se da je od 372 aktivnosti predviđene za 2014. godinu, u roku i na način predviđen indikatorima ispunjeno 54. Dodatnih 53 su ispunjene, ali uz kašnjenje ili na neodgovarajući način (što dovodi u pitanje rezultate tih aktivnosti).

U velikom broju slučajeva aktivnosti nisu ispunjene jer nisu završene prethodne "uslovljavajuće" aktivnosti. To u praksi znači da skupština nije, kako je bilo predviđeno, usvojila izmene najvažnijih antikorupcijskih propisa - Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, jer prethodno Vlada nije utvrdila predloge izmena. A Vlada to nije učinila jer ministarstva nisu izradila nacrte. A koordinaciono telo koordinira.