Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Argumenti

Datum kreiranja: utorak, 07 april 2015

babic3Argumente koje Transparentnost Srbija koristi (http://goo.gl/dtKqKb) za osporavanje leks specijalisa za eksproprijaciju za Beograd na vodi, poslanici tada opozicione Srpske napredne stranke koristili su 2009. godine za osporavanje leks specijaisa za ekproprijaciju za Južni tok.

"Potrebno je ukazati da je eksproprijacija pravni instrument kojim se u zakonom predviđenom postupku oduzima imovina trećeg lica uz naknadu i da je ovaj postupak moguće ostvariti isključivo sa ciljem ostvarivanja opšteg interesa, jer bi se u suprotnom kršile odredbe Ustava o ljudskim pravima na imovinu i zabranu diskriminacije, zakoni i međunarodni propisi o ljudskim pravima i načinu ostvarivanja opšteg interesa".

Zoran Babić | Napred Srbijo (05.11.2009.) 
Govor u raspravi: http://goo.gl/cw5atx

"Zbog javnosti, onako kako i Zakon o eksproprijaciji kaže u članu 8, na koji se pozivamo, postoje samo privredna društva sa određenim procentom državnog kapitala, stranog itd. Ono što je za ovaj zakon sporno jeste upravo primena eksproprijacije na preduzeće koje ne zadovoljava uslov koji piše u članu 8. Da bi mogla da se dozvoli eksproprijacija, odnosno utvrdi javni interes, preduzeće mora da ima većinsko državno vlasništvo".

Jorgovanka Tabaković | Napred Srbijo (05.11.2009.)
Govor u raspravi: http://goo.gl/hLFKdV