Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Hoće li biti javne rasprave o izmenama Zakona o javnim nabavkama

Datum kreiranja: utorak, 14 april 2015

Nedavno je objavljena vest da je skupštinski odbor za finansije formirao radnu grupu za izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama.

Ovaj zakon bi mnogi da menjaju, u raznim pravcima. Kao da je to najveći problem, do sada se u medijima od svih potencijalnih izmena najviše pisalo o izmeni pravila za odabir turističkih agencija koje organizuju školske ekskurzije! Izvesno je da će neke promene biti u vezi sa novim direktivama EU u ovoj oblasti, a verovatno i povećanjem javnosti i objavljivanjem dodatnih podataka na Portalu javnih nabavki.

TSSFBTransparentnost Srbija je više puta ukazivala na brojne slabe tačke u sistemu, na koje bi se moglo uticati i zakonskim izmenama - preterani uslovi za učešće u postupku, prevelika diskrecija kod vrednovanja pojedinih elementata kriterijuma, izuzimanje iz opšteg režima javnih nabavki kroz posebne zakone i međunarodne sporazume, itd. Nedavno smo detaljno ukazali (u dopisu koji je upućen i ovom skupštinskom odboru) na manjkavosti rešenja o građanskom nadzorniku. http://goo.gl/knGjyr

U Srbiji je krajnje neuobičajeno da skupštinske radne grupe pišu zakone, mada načelno nije ni zabranjeno, ni pogrešno (svaki narodni poslanik može da predloži zakon). U ovom slučaju za tako nešto ima i dodatnih razloga, budući da je i sam zakon koji se sada menja usvojen na predlog jedne poslaničke grupe, a ne na predlog Vlade.

Takav pristup ima i nekoliko bitnih nedostataka. Prvi je to što važne institucije izvršne vlasti, ukljujući i one koje imaju najviše podataka o primeni propisa, dobijaju na mišljenje tek predlog takvog zakona. Ovaj se nedostatak može umanjiti uključivanjem predstavnika Uprave za javne nabavke, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Sekretarijata za zakonodavstvo u proces pripreme akta. Drugi nedostatak jeste to što se kroz skupštinsko pisanje zakona može zaobići javna rasprava. Naime, aktuelni Zakon o državnoj upravi obavezuje samo ministarstva da organizuju javnu raspravu u pripremi zakona, a ne i druge ovlašćene predlagače (npr. narodni poslanici, NBS, Zaštitnik građana). Ako bude volje, i ovaj problem se može prevazići time što bi skupštinski odbor, nakon završetka rada radne grupe oglasio javnu raspravu o nacrtu, pozvao sve da upute komentare i razmotrio dobijene predloge pre nego što predlog budu uvršten u skupštinsku proceduru.

Podsećamo da je na predlog TS takva javna rasprava bila organizovana 2012, pre donošeanja aktuelnog zakona, što je omogućilo da se umanje neki od nedostataka prvobitnog nacrta.