Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Mišljenja Agencije o zakonima i mišljenje ministra pravde o tome

Datum kreiranja: sreda, 15 april 2015

Tokom skupštinske rasprave o amandmanima za "lex specialis" o "Beogradu na vodi" http://goo.gl/zCHppn (nrp. u vezi sa članom 15), nekoliko opozicionih poslanika se pozvalo na mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije http://goo.gl/dFZ8Uz o "proceni rizika od korupcije" u tom predlogu Zakona.

selakovic2Ministar pravde, Nikola Selaković (kao predstavnik Vlade) replicirao je na to sledećim rečima: "Ovde je rečeno toliko besmislica, ali apsolutnih besmislica da zaista čega god da se dotaknete kada ovo slušate, a hoćete na to da replicirate, nećete pogrešiti. Hajde da krenemo od onoga što je još neko od prethodnika rekao. Hajde mi nađite jedan jedini član Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije kojim je ona nadležna da daje mišljenje na druge zakone koji nemaju veze sa borbom protiv korupcije? Jedan jedini član. Nema ga."

Da li je ministar u pravu? Član 5. aktuelnog Zakona o Agenciji, koji propisuje njene nadležnosti, zaista ne sadrži obavezu ili ovlašćenje Agencije da daje mišljenja na zakone (generalno). Ona ima nadležnosti davanja mišljenja u vezi sa samim Zakonom o Agenciji, da inicira izmenu ili donošenje propisa u oblasti borbe protiv korupcije, da sarađuje sa drugim organima u pripremi propisa u oblasti borbe protiv korupcije, daje smernice za izradu planova integriteta ... Dakle, da li je ministar u pravu zavisi od prethodnog pitanja - da li je ovaj konretan zakon na koji je Agencija dala mišljenje, "u oblasti borbe protiv korupcije" ili ne? Čini se da ni sama Agencija ne tvrdi da jeste, već da, upravo suprotno, ukazuje na moguće korupcione rizike unutar predloga propisa.

Međutim, ova izjava je zanimljiva zbog još nečega. Akcioni plan za sprovođenje važeće Strategije za borbu protiv korupcije, http://goo.gl/aX5Tmy u čijoj pripremi je ključnu reč imalo Ministarstvo pravde, sadrži tačku 3.1.3.3 -"Usvajanje izmena i dopuna Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Poslovnika Vlade, kako bi se utvrdila obaveza Vlade da daje predloge zakona na mišljenje Agenciji, kao i da mišljenje (ukoliko je dostavljeno u roku od 10 dana) priloži uz Predlog zakona prilikom dostavljanja Narodnoj skupštini".

Ministarstvo je imalo rok da do septembra 2014. pripremi ove izmene i dopune Zakona, do decembra prošle godine je on trebalo da se nađe u Skupštini, a u februaru da bude usvojen. U stvarnosti, tek ove godine je formirana radna grupa za izradu nacrta.